50. Palárikova Raková

Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov sa uskutoční v termíne 24. apríla- 30. apríla 2017.

 

 

 

 

 

 

PALÁRIKOVA RAKOVÁ JUBILUJE!
( 1968-2017 )

Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami
pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby PALÁRIKOVA RAKOVÁ píše v tomto roku
svoju polstoročnicu. Významné okrúhle jubileum výnimočným spôsobom rezonuje
v srdciach organizátorov i ochotníkov úzko spätých s divadelným umením.

Palárikova Raková vznikla v roku 1968. Počas piatich desaťročí si vybudovala svoje
postavenie medzi najvýznamnejšími divadelnými prehliadkami v národnom
kontexte. Divadelné dosky Kultúrneho domu Jána Palárika v Rakovej a Domu
kultúry v Čadci hostili ochotnícke divadelné súbory zo všetkých regiónov Slovenska.
Tisícky hercov, divákov a zanietených organizátorov každoročne vytvárali a vytvárajú neopakovateľnú atmosféru divadelného kumštu, priateľstva, spolupatričnosti a národnej hrdosti na slovenských literátov a osobnosť Jána Palárika.

Počas histórie prehliadky zavítali do regiónu Kysúc vzácni predstavitelia slovenskej hereckej a odbornej obce: Jozef Kroner, Július Pántik, Ladislav Chudík, Anton Kret, Ivan Piško, Marián Mikola, Vladimír Benko, Mišo Kováč-Adamov, akad. maliar Ondrej Zimka - autor symbolu Palárikovej Rakovej, ktorým je červené srdce, Zuzana Kronerová, Ladislav Vagaday, Božidara Turzonovová, Jozef Adamovič, Ľubomír Paulovič, Filip Lašut, Oleg Dlouhý, Anton Šulík, Róbert Mankovecký, Peter Kováč, Jaroslav Válek, Ľubomíra Hlaváčová-Krkošková, Soňa Valentová, Stanislav Štepka, Kuba Abrahamowicz, Stanislav
Chren a mnohí ďalší, ktorí sa podieľali na jej rozvoji a napredovaní.

Najúspešnejším divadelným súborom v rámci 49-tich ročníkov prehliadky, s počtom víťazstiev 14, je Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna a za ním, na pomyselnom druhom mieste, nasleduje Divadelný súbor Jána Palárika z Čadce, ktorý zlatú medailu získal sedemkrát.

Vďaka svojej neopakovateľnosti sa každý ročník Palárikovej Rakovej zapísal do histórie zlatým písmom. I ten 50-ty tak učiní. Kysuce prostredníctvom jedinečnej atmosféry divadelnej prehliadky otvoria pomyselnú bránu svojim priaznivcom 24. apríla 2017. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci opäť privíta divadelných umelcov z celého Slovenska, ktorí súťažne aj pohostinne predstavia divákom svoje najnovšie inscenačné počiny. Súťažiť budú ochotníci z Rimavskej Soboty, Lipovca, Senice, Jakloviec, Medzibrodu a Devínskej Novej Vsi. Pohostinne sa predstavia Slovenské národné divadlo a Bábkové divadlo zo Žiliny.
Návštevníkom ponúkneme širokú paletu i ďalších divadelných predstavení, tematických výstav venovaných histórii PR, osobnosti Jána Palárika, výtvarným dielam z divadelného sveta zhotovených deťmi zo ZUŠ regiónu Kysúc. Máme pripravené besedy, projekcie, stretnutia so zaujímavými osobnosťami z hereckého a divadelného prostredia a ďalšie rozmanité sprievodné podujatia.

Pri príležitosti polstoročnice prehliadky si Kysucké kultúrne stredisko v Čadci udelením pamätných medailí Jána Palárika a ďakovných listov uctí zakladateľov prehliadky, organizátorov, spoluorganizátorov, partnerov, porotcov, pracovníkov kultúrnych inštitúcií a v neposlednom rade divadelníkov, ktorí sú pilierom podujatia.
3
Privítame zahraničných hostí prehliadky - krajanov zo srbskej Vojvodiny. V tomto roku k nám pricestujú dva divadelné súbory - víťaz festivalu DIDA Pivnica 2016 - Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM z Kovačice a Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice, hlavný usporiadateľ Festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA Pivnica, s ktorým naše stredisko uzatvorilo v roku 2009 Memorandum o spolupráci.

Pri príležitosti významného okrúhleho jubilea Palárikovej Rakovej mi dovoľte poďakovať sa za spoluprácu a podporu pri realizácii prehliadky spoluorganizátorom a partnerom podujatia:
Žilinskému samosprávnemu kraju, Mestu Čadca, Obci Raková, Fondu na podporu umenia, Ministerstvu kultúry SR, inštitúciám celoslovenského, krajského a regionálneho charakteru, kysuckým stredným, základným a materským školám, divadelným súborom, mediálnym partnerom, jednotlivcom a všetkým vám, ktorí ste sa čo i len malou troškou stali súčasťou histórie tohto divadelného sviatku.

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

Plagát


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky