Stavaj dievča hore, sadíme ti máje...

V Skanzene Vychylovka 30. apríla 2017 slávnostne postavia máj.

 

 

 

 

 

/ Z výskumu: Mgr. Pavol Markech - etnograf KM v Čadci/
Stromy a všeobecne zeleň zohrávala od dávnych čias pri rôznych významných momentoch roka, zásadnú magickú a prosperitnú úlohu. Stavanie mája patrilo po stáročia k veľmi obľúbeným zvykom, známym nielen z územia Slovenska. Jeho pôvod treba hľadať v súvise s vierou v magický vplyv zelene na hospodárenie a zároveň slúžil ako ochranný symbol pred zlými silami a chorobami už od čias staroveku. Samotná antika hojne využívala ochrannú funkciu zelene a stromov. Pri rôznych úkonoch ho vo svojich obradných ceremóniách používali mnohé vyspelé staroveké kultúrne národy. Poznali ho kultúrne fenomenálni Rimania či napríklad pôvodom tajuplní a kultúrne rozvinutí Etruskovia, ktorí ho dávali v období s príchodom mája na domy ako ochranný symbol, zaháňajúci svojou jarnou zelenou silou všetky choroby a zlé sily, ktoré si zima nezobrala so sebou. Májový strom mal chrániť celé usadlosti, hospodárstva. Jeho miesto v stredoveku v mestskom prostredí bolo na námestiach miest pred radnicami, alebo pred kostolmi, kde sa staval ako symbol hojnosti a prajnosti. Od 15.-16. storočia je známy už aj spred domov dievčat, pričom v tomto období zohrával aj obradnú funkciu a zo strany mládenca bol zároveň istým prísľubom sobáša. Postupne ho teda v ľudovom prostredí začali stavať mládenci svojim milým dievčatám. Chodievali ho stavať v predvečer začiatku mája, resp. v noci do dvorov, kde mali svoje frajerky, alebo ho stavali dievkam, ktoré dovŕšili vek na vydaj. Každý mládenec sa snažil svojej milej postaviť čo najvyšší máj, krásne vyzdobený. V niektorých regiónoch Slovenska súvisí jeho stavanie s Turícami, pričom pôvod súvisí s predkresťanskou tradíciou. So zvykom stavania „májov“ sa viažu aj niektoré obmedzenia. Tak ako každý ľudový zvyk napriek tomu, že mal svoje pevné miesto nielen v kysuckej ľudovej tradícii, podliehal vplyvom dobových zmien. Postupne ustupovalo do úzadia i stavanie májov, aj keď patrí skôr k tým rozšíreným tradičným okamihom, ktoré si zachovali širšiu pôsobnosť v našich dedinách a pľacoch, kde ich znovu vídať pomerne hojne aj v súčasnosti. Avšak obmedzenia stavania májov už v 18. storočí mali aj čisto praktickú rovinu panských nariadení, ktoré vychádzali z nutnosti regulovania výrubu obrovského množstva stromov na stavanie „májov“. Aj preto sa v kultúrnej tradícii ustálili odlišnosti v rámci regiónov a tam, kde bol nedostatok stromov sa ustálil zvyk stavať jeden obecný máj. Napriek tomu tento archaický zvyk pretrval a ak uvidíte v kysuckých dvoroch z diaľky vysoké žrde s ozdobeným vrcholcom, spomeňte si na dávnu tradíciu, v ktorej sa snúbi ochrana a oslava vegetácie, plodnosti, slnka, hojnosti, prajnosti a predovšetkým lásky. 

Prešiel rok a v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica sa opäť otvoria brány a ponúknu návštevníkom počas sezóny pestrú paletu kultúrnych programov.
30. apríla 2017 slávnostne postavíme máj. Táto tradícia patrí medzi najviac zachované zvyky, nielen u nás na Kysuciach, ale aj v iných kútoch Slovenska. Stavanie mája v Skanzene Vychylovka začne o 12.00 hod. pri Stanici Skanzen účinkovaním ľudovej hudby. O 12.30 hod. členovia Folklórneho súboru Drevár z Krásna nad Kysucou pri základnom kameni za sprievodu ľudovej hudby a spevu postavia máj. Nebude chýbať slávnostná svätá omša o 13.00 hod. na novovybudovanom pódiu pri objekte Krčma z Korne, kde o 14.00 hod. bude pokračovať kultúrny program, v ktorom sa nám predstaví Folklórny súbor DREVÁR z Krásna nad Kysucou s tancami a piesňami nielen z Kysúc, ale aj z iných regiónov Slovenska.
Zároveň oznamujeme návštevníkom, že počas letnej sezóny 2017 nebudú premávať parné rušne na Historickej železnici z dôvodu generálnych opráv rušňov. Premávať počas celej sezóny budú motorové rušne a drezina podľa cestovného poriadku.

Kontakt:
www.kysuckemuzeum.sk
e-mail:

telefón: 00421/(0)41/439 73 50, – správa HLÚŽ a MKD
0042/(0)41/439 72 19 – pokladňa

SKANZEN
Latitude: 49º 22' 55,424″ N
Longitude: 19º 5' 40,260″ E
Otvorené pre verejnosť:
Pondelok - piatok 9.00 - 17.00 hod.
Sobota - nedeľa 9.00 - 18.00 hod.
Prehliadky v Skanzene so sprievodcom:
9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30 +
+ prehliadka len sobotu a nedeľu

HLÚŽ
Latitude: 49º 23' 18,383″ N
Longitude: 19º 6' 46,427″
Cestovný poriadok HLUŽ:
9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00+
+ premáva v soboty a nedele
Cestovný poriadok DREZINA:
Pondelok – piatok 10.20, 13.00 hod.
Sobota - nedeľa 10.20, 13.00, 16.00 hod.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky