Školský internát, Ružomberok

Samostatný školský internát, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie. Ubytovacia kapacita je 200 miest. V súčasnosti máme ubytovaných 130 žiakov stredných škôl. Žiaci sú ubytovaní v dvoj a trojlôžkových izbách - bunkový systém /2 izby a sociálne zariadenie/.

Voľné kapacity sme obsadili študentmi Katolíckej univerzity. Internát je umiestnený v centre mesta, v samostatnej budove, ktorú spája pergola so školskou jedálňou a kuchyňou. Kapacita jedálne je 200 miesat. V budove internátu máme 40 izieb, 1 knižnicu, 1 multifunkčnú počítačovú miestnosť s pripojením na internet, 7 spoločenských miestností s televíznymi prijímačmi a DVD, 7 kuchyniek, posilňovňu, skolskú knižnicu. Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti poskytujeme počítače, laserovú tlačiareň, kopírovací stroj, digitálny fotoaparát, telovýchovné náradie a náčinie, veľký plazmový televízor s DVD v školskej jedálni, vežu s aparatúrou, ktorá slúži na diskotéky a spoločenské stretnutia. Odborná a populárna literatúra sa nachádza v školskej knižnici.
Výška mesačného príspevku na ubytovanie žiaka je 24€ mesačne, celodenné stravovanie na deň pre ubytovaného žiaka je 2,90€, výška mesačného príspevku na ubytovanie vysokoškoláka je 40,-€.
Žiaci v školskom internáte trávia svoj voľný čas a aktívne sa zapájajú do mimoškolskej činnosti. Cieľom výchovy a vzdelávania mimo vyučovania je umožniť každému žiakovi ubytovanému v internáte:

1. Zlepšiť si výchovno-vzdelávacie výsledky autonómnou zodpovednou prípravou na vyučovanie, dobrovoľnou účasťou na výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase orientovanej na rozvoj vedomostí, zručností a postojov.
2. Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
3. Rozvoj individuálnych záujmov a potrieb
4. Rozvoj komunikačných kompetencií
5. Rozvoj občianskych kompetencií
6. Rozvoj kultúrnych kompetencií
7. Rozvoj sociálnych kompetencií
8. Rozvoj talentu a špecifických osobných schopností

Mgr.K.Gombáriková
riaditeľka ŠI
Školský internát
Nám. A. Hlinku 76
034 01 Ružomberok

Galéria

 

Mapa


Spodná navigácia


Sekcie


Ak Vám RSS kanál nefunguje, treba doinštalovať čítačku k danému prehliadaču.

Jazykové verzie webstránky