Urząd Žilińskiego Kraju Samorządowego

Biuro   Samorządowego Kraju Žilińskiego zapewnia  działalność administracyjną Sejmiku ŽKS, działalność przewodniczącego ŽKS i pozostałych organów powołanych przez Sejmik. Praca Biura   jes podzielona między następujące wydziały:

 • Wydział Projektów Europejskich i Rozwoju Regionalnego
 • Wydział Transportu i Planowania PrzestrzennegoWydział finansowy; 
 • Wydział informacji i stosunków zagranicznych
 • Wydział kultury i ruchu turystycznego 
 • Wydział organizacyjny; 
 • Wydział d/s socjalnych; 
 • Wydział szkolnictwa i sportu; 
 • Wydział opieki zdrowotnej; 
 • Wydział Inwestycji
 • Wydział Administracji Majątku Kraju Żylińskiego
 • Wydział Prawa i Zamówień Publicznych


Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky