Wiceprzewodniczący

ING. JOZEF ŠTRBA

KONTAKT

ŻYCIORYS

 • Ime i nazwisko: Ing. Jozef Štrba
 • Rok urodzenia: 1962
 • Miejsce urodzenia: Žilina
 • Narodowość : słowacka
 • Stan cywilny: żonaty
 • Ilość dzieci: dwoje
 • Miejsce zamieszkania: Žilina
 • Wykształcenie:
  1981 - 1985 Slovenská vysoká škola technická, Bratislava, katedra budownictwa, wydział Budownictwo  naziemnie
  1977 - 1981 Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina– kierunek budownictwo
 • Kariera zawodowa:
  2013 – aktualnie - Wiceprzewodniczący  Samorządowego Kraju Žilińskiego  , poseł  Sejmiku Samorządowego Kraju Žilińskiego  
  2012 – aktualnie - Przewodniczący  Regionalnej /Krajskiej/ Organizacji Ruchu Turystycznego Žilński Turystyczny Kraj 
  2012 – aktualnie - Członek   Zarządu , Žilinská teplárenská, a.s.
  2011 – aktualnieCzłonek Rady Nadzorczej , Žilina Real, s.r.o.; Członek Rady Nadzorczej Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.
  2010 – 2014 - Radny  Rady Miasta  Žiliny
  2010 – 2013Wiceprzewodniczący  Samorządowego Kraju Žilińskiego  
  2009 – 2013Poseł Sejmiku Samorządowego Kraju Žilińskiego  
  2007 – 2010Wiceprezes    PROMTO a.s. Žilina; Pełnomocnik   SIMP s.r.o. Žilina; Prokurent i Dyrektor Wykonawczy   PROMA s.r.o. Žilina
  2005 – 2006Prokurent i  Dyrektor Techniczny   PROMA s.r.o. Žilina
  2002 – 2004Kierowni Wydziału technicznego , Dyrektor Techniczny   PROMA s.r.o. Žilina
  1998 – 2002 - Przedsiębiorca  –  nadzór   budowlany,   działalność inżynieryjna, kalkulacja budów
  1991 – 1998Kierownik budowy, Dyrektor Techniczny   PTM-PRASTAV  s.r.o. Žilina
  1985 – 1991Mistrz  budowlany, Kierownik budowy  Pozemné stavby, š.p. Žilina 
 • Zainteresowania:
  Aktywnie zajmuje się  ogrodnictwem, kynologią,  sprawami publicznymi
  Absolwent  szkoleń – Zarządzanie  projektami, Zarządzanie wydajnością firmy, Zarządzanie finansami
  Płynnie mówi po rosyjsku

Aktualizowane dnia:  5.grudnia 2014


Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky