Wiceprzewodniczący

MGR. BRANISLAV TRÉGER, PHD.

KONTAKT

ŻYCIORYS

 • Imię i nazwisko: Mgr. Branislav Tréger PhD. 
 • Rok urodzenia: 1962 
 • Miejsce urodzenia: Liptovský Mikuláš 
 • Narodowość: słowacka 
 • Stan cywilny: żonaty 
 • Liczba dzieci: dwoje
 • Miejsce zamieszkania: Liptovský Hrádok
 • Wykształcenie: 
  1996 - 2002 - Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Kinantropologii (tytuł doktora). 
  1981 - 1986 - Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Geografii, Wychowanie Fizyczne (tytuł magistra). 
  1977 - 1981 - Gimnazjum w Liptowskim Gródku 
  1987 - 1990 - Nauczyciel w Średniej Szkole Zawodowej Drzewnej w Liptowskim Gródku 1986 - Redaktor sportowy Czesko-Słowackiej Telewizji Bratysława
 • Przebieg pracy zawodowej: 
  2007 - obecnie - Burmistrz Liptowskiego Gródka 
  2004 - 2006 - Dyrektor Gimnazjum w Liptowskim Gródku 
  2002 - 2004 - Zastępca Dyrektora ds. działalności technicznej i ekonomicznej w Gimnazjum w Liptowskim Gródku 
  2001 - 2002 - Nauczyciel geografii i wychowania fizycznego w Gimnazjum w Liptowskim Gródku 
  1998 - 2002 - Członek Rady Miasta w Liptowskim Gródku 
  1990 - 2001 - Zastępca Dyrektora Średniej Szkoły Zawodowej Drzewnej w Liptowskim Gródku 
 • Inne dokonania: 
  - członek Zarządu Fundacji Wspólnoty Liptov 
  - udział w badaniach naukowych w dziedzinie wydatku energetycznego w zespole profesora Fromela 
  - współpraca z Państwowym Instytutem Pedagogicznym w Bratysławie (ŠPÚ Bratislava) 
  - weryfikacja standardów w wychowaniu fizycznym 
  - publikacje w zbiorach naukowych 
  - wykłady na konferencjach naukowych 
  - ciągła praktyka pedagogiczna 
Zaktualizowano: 30 września 2015


Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky