Adresár zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Okres Tvrdošín

Centrum sociálnych služieb ORAVA

Kontaktná adresa: Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín 1
Telefónne číslo: 043 / 532 2794, 043 / 583 1827
E-mail:
Štatutárny zástupca: Ing. Bibiána Trnková (poverená vedením)
Internet: medvedzie.dsszsk.sk | www.cssorava.sk

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.12.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky