Kalendár

Meštianske Vianoce (Výstava)

13.11.2017 - 30.12.2017 | Liptovský Hrádok

Výstava zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

Peter Ďurík (Výstava)

16.11.2017 - 04.02.2018 | Martin

Tvorivý život Petra Ďuríka je nevyhnutnou súčasťou kultúrneho diania Martina. Roky formoval vizuálny štýl kultúrnych akcií: Scénická žatva v Martine, Ekoplagát a Celoslovenská výstava kresby v Žiline ako tvorca plagátov, pozvánok a programových bulletinov. V poslednom čase je to Trienále umenia knihy v Martine. O tejto časti jeho práce platí to isté, čo o jeho knižných kreáciách – nezaprie v sebe bytostného typografa. Písmo je jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom. Peter Ďurík sa roky venuje tvorbe značiek. Aj v tejto nezanedbateľnej časti jeho tvorby dominuje využitie dekoratívnych a výrazových možností písma, raz ho ornamentalizuje, inokedy ho spája do náznaku piktogramu. Svoje krédo presne sformuloval: „Považujem sa za typografického puritána.“ Aj keď si P. Ďurík ctí písmo, narába s ním spôsobom, ktorý už nie je puritánsky. V poslednom čase vytvára tzv. typografické rozcvičky, kde sa inšpiruje písmami rôznych kultúr. Jednotlivé znaky abecedy spája a kolážuje v rôznych veľkostiach a súvislostiach, – ťaží z ich kontrastu v kombinácii s textom sadzby, s typografickými dekoratívnymi ornamentmi v kombinácii s rukopismi, dobovými rytinami a fotografiami – vytvárajúc rytmus knihy v snahe pomôcť čitateľovi, ako sám hovorí: „Ľahšie sa orientovať v knihe.“ Svojou úpravou dotvára atmosféru doby a charakter profilovanej literárnej osobnosti. Peter Ďurík sa zúčastnil mnohých súťaží a v mnohých aj uspel.

Rudolf Jašík a Jašíkove Kysuce (Výstava)

20.11.2017 - 01.12.2017 | Čadca, Kysucká knižnica

Sprístupnenie výstavy fotografií a dokumentov o živote a tvorbe Rudolfa Jašíka a literárnej súťaži Jašíkove Kysuce.

Pán ilustrátor: Peter Kľúčik - život a tvorba (Výstava)

20.11.2017 - 29.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Liptovský Mikuláš

Výstava.

Meranie imunity (Zdravie)

21.11.2017 - 22.11.2017 o 2:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Prednáška na tému Imunita, čo ju ovplyvňuje a ako ju posilniť spojená s bezplatným meraním imunitného systému.

Hlbokomorské rozprávky (Podujatie)

22.11.2017 o 9:00 hod. | Žilina

Predstav si vodný svet pod morskou hladinou. A úplne dole, morské dno. Žije tam jedna Ryba - ryba Biba s polámanými zubami a had Rado, ktorému sa stále kazí lampáš... Inscenácia Hlbokomorské rozprávky vznikla adaptáciou rovnomennej rozprávkovej knihy známej slovenskej spisovateľky Moniky Kompaníkovej a je určená všetkým, ktorí chcú spoznať nielen hlbokomorský svet, ale predovšetkým silu skutočného, hlbokého priateľstva. Ako aj to, aká dôležitá je pomoc druhým a schopnosť vyrovnať sa s handicapom. Mnohými cenami ovenčený knižný bestseller po prvýkrát na javisku!

Hlbokomorské rozprávky (Podujatie)

22.11.2017 o 10:30 hod. | Žilina

Predstav si vodný svet pod morskou hladinou. A úplne dole, morské dno. Žije tam jedna Ryba - ryba Biba s polámanými zubami a had Rado, ktorému sa stále kazí lampáš... Inscenácia Hlbokomorské rozprávky vznikla adaptáciou rovnomennej rozprávkovej knihy známej slovenskej spisovateľky Moniky Kompaníkovej a je určená všetkým, ktorí chcú spoznať nielen hlbokomorský svet, ale predovšetkým silu skutočného, hlbokého priateľstva. Ako aj to, aká dôležitá je pomoc druhým a schopnosť vyrovnať sa s handicapom. Mnohými cenami ovenčený knižný bestseller po prvýkrát na javisku!

Anton Lauček (Beseda)

22.11.2017 o 4:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Autor predstaví svoju knihu Černovčania. Od tragédie v Černovej uplynulo 110 rokov. Zabudli sme?

Detská rozprávková Žilina (Vyhodnotenie súťaže)

22.11.2017 o 10:00 hod. | Radnica mesta Žilina

Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže.

Slnko a voda (Prednáška)

22.11.2017 o 17:00 hod. | Žilina, Makovického dom

Prednáška z oblasti zdravého životného štýlu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky