Kalendár

Výber z tvorby (Výstava)

01.12.2017 - 31.12.2017 o 8:00-18:00 hod. | Turčianska knižnica v Martine, centrálna knižnica, pracovisko náučnej literatúry

Autorská výstava obrazov Janky Buchancovej.

Umenie z Kovačice Padiny (Výstava)

01.12.2017 - 23.12.2017 o 8:00-18:00 hod. | Turčianska knižnica v Martine, centrálna knižnica, výstavná miestnosť

Výstava obrazov insitných maliarov.

Kníhtlač Jána Dadana (Výstava)

01.12.2017 - 29.12.2017 o 7:00‒18:0 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Výstava ku kníhtlačiarskej dielni, ktorá fungovala v Žiline na prelome 17. a 18. storočia.

Kníhobdarovávanie (Podujatie)

01.12.2017 - 29.12.2017 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Prines do knižnice 1 knihu, ktorú by si rád niekomu venoval len tak a ty si môžeš zobrať inú knihu, ktorá urobí radosť tebe!

Čím kŕmiť vtákov v zime (Prednáška)

01.12.2017 - 22.12.2017 o 9:00‒16:40 hod. | Budatín

Sériu zoologicky orientovaných prednášok organizovaných zoologickou sekciou Považského múzea v Žiline v tomto roku symbolicky uzatvára prednáška, ktorá sa bude podrobnejšie venovať problematike prikrmovania vtákov počas zimného obdobia. Tak, ako sa v posledných rokoch menia názory na ľudskú výživu, podobne aj v otázkach okolo prikrmovania vtákov v zime došlo k revolučným zmenám. Moderná veda opäť poodhalila aj tento závoj tajomstva a prináša cenné poznatky pre prax. Ľudská predstava o pomoci hladujúcim vtákom v zime je však často skreslená a zaťažená rôznymi predsudkami. Mnohé druhy u nás zimujúcich vtákov sú na zimu s nedostatkom potravy veľmi dobre adaptované a dokážu prežívať aj bez intervencie človeka. Naopak druhy, ktoré boli ešte v nedávnej minulosti ťažné, zostávajú dnes zimovať v blízkosti ľudských obydlí. Patria k nim napríklad drozdy, pinky, vrchárky modré. Záujemci o túto tému majú možnosť sa dozvedieť, aké krmivo je pre vtákov vhodné, a ktoré im naopak škodí. Zoológ múzea, Ladislav Hlôška, predvedie aj praktické ukážky zhotovovania rôznych kŕmidiel pre vtáky, predstaví netradičné materiály, z ktorých ich možno zmajstrovať i spôsob ich inštalácie. Na prednášku je nutné sa vopred objednať a dohodnúť si dátum aj čas.

Vianočná pohľadnica 2017 (Výstava)

01.12.2017 - 31.12.2017 | Bratislavská hrad-Západná terasa, Bratislava

Medzinárodná posúťažná výstava.

Roky 1948 - 1968 v dejinách Oravy (Výstava)

01.12.2017 - 31.12.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstava dokumentov.

500 rokov reformácie (Výstava)

01.12.2017 - 31.12.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstava publikácií z fondu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

Čaro ručných prác (Výstava)

01.12.2017 - 31.12.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstava ručných a výtvarných prác klientov DSS.

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia (Podujatie)

01.12.2017 - 31.12.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Podujatia pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ z aktuálnych ponukových listov na školský rok 2017/2018.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky