Kalendár

MIROSLAV CIPÁR – ZNAKY MALIARSKEHO GESTA (Výstava)

13.09.2017 - 12.11.2017 | Martin

Názov Znaky maliarskeho gesta má upriamiť pozornosť na svojskú štylisticko-formálnu stránku v maľbe, ako ju poznáme z rôznorodých techník druhej polovice 20. storočia, naplno sa rozvíjajúcich abstraktným expresionizmom a informelom. Od lyrických, minuci¬óznych idiolektov po dramaticko-kaligrafický výraz, skrýva v sebe výtvarné gesto široké spektrum prejavov a finalizácií. U Miroslava Cipára je toto gesto dôsledkom striktného sledovania línie prameniacej v dôslednej kresebnej príprave, silnom vzťahu k médiu grafiky a v charakteristickej logotypii. Východiskom inštalačnej koncepcie je na základe už spomenutých kresieb, malých prác na papieri až po väčšie a monumentálne reali¬zácie, sledovanie ich vzájomných súvislostí, analógií a posunov od akéhosi bozzetta ceruzou a tušom na papieri po akryl na rozmerných drevených podkladoch. Šifre po-zostávajúcej zo spleti línií, dominujúcich poly- ale aj monochromatickým maľbám totiž predchádza komplexná príprava a dlhý vývoj precíznej, kontúrne vyhranenej, sebave¬domej a tvarovo presnej kresby. Čiara je Cipárovy východiskom definujúcim kompozíciu a presahujúcim farebné plochy a ich ohraničenia. Sledovať túto čiaru znamená hľadať a nachádzať v prelomoch priamok, šrafúrnych zhlukoch alebo kontúrach amorfných útvarov kódy fyzikálnych veličín ako rýchlosť, dráha, čas, sila, tlak či napätie. V týchto výrazoch totiž možno najvýstižnejšie zachytiť danosti línie vedenej vo vedomom akte maliarskeho gesta, línie, ktorá viac ako čokoľvek iné, signifikuje proces tvorby Miroslava Cipára.

Remeslá našich predkov (Výstava)

14.09.2017 - 14.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Kaštieľ Radoľa

Výber z tvorby detí Základnej a Materskej školy v Radoli.

Ľudia a krajina spod Rozsutca (Výstava)

21.09.2017 - 31.10.2017 | Budatín

Výstava fotografií Vladimíra Baču.

JOZEF SUŠIENKA - V ČASE A PRIESTORE (Výstava)

22.09.2017 - 30.11.2017 | Kysucká galéria - kaštieľ Oščadnica

Výstava ponúka náhľad do autorovej sochárskej tvorby v priereze niekoľko desaťročí. Jozef Sušienka sa celý svoj tvorivý život programovo venuje voľnej a úžitkovej keramike. Medzi prvými slovenskými keramikármi začal tvoriť bez pomoci hrnčiarskeho kruhu. Vo svojich dielach dosahuje výnimočný súlad tvaru a materiálu. Pre jeho plastiky sú charakteristické rôzne organické formy a uzavretý tvar gule, často perforovaný alebo šupinatý povrch. Výstava je pripomenutím autorovho životného jubilea, zároveň je v takomto rozsahu ojedinelou prezentáciou systematickej zbierkotvornej činnosti KG, ktorej je autor spoluzakladateľom.

Štúrovske dobrodružsrvo (Výstava)

22.09.2017 - 22.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Kysucké múzeum v Čadci

Edukačná interaktívna výstava, ktorá hravou formou predstaví osobnosť Ľudovíta Štúra.

FOTOFORUM Ružomberok 2017 (Výstava fotografií)

29.09.2017 - 29.10.2017 | Ružomberok

Jubilejný 50. ročník Medzinárodného salónu umeleckej fotografie.

FOTOFORUM Ružomberok 2017 (Výstava)

30.09.2017 - 26.10.2017 | Ružomberok

Medzinárodný salón umeleckej fotografie - jubilejný 50. ročník.

KYSUCKÁ ODYSEA OD PRAVEKÝCH ĽUDÍ PO ASTRONAUTOV (Stála expozícia)

01.10.2017 - 31.12.2017 o 8:00-16:30 hod. | Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou

Stála expozícia . Spoznajte spoločne s nami dejiny Kysúc od najstarších lovcov mamutov cez vek Juraja Turzu až po storočie kozmických letov. Nevšedným príbehom Kysuckej Odysey Vás navyše prevedie interaktívny audiovizuálny sprievodca.

HURÁ, GALÉRIA! (Animačný program)

01.10.2017 - 31.10.2017 | Martin

Program je určený pre deti MŠ, ZŠ, SŠ. Deti sa fornou rôznych hier zozámia s galériou, so základnými pojmami výtvarného umenia a s dielami, ktoré sú v galérií vystavené.

UMENIE HROU III (Tvorivé dielne)

01.10.2017 - 31.10.2017 | Martin

Pokračovanie kreatívneho vzdelávacieho projektu vo forme tvorivých dielní na 6 rôznych tém. Projekt umožňuje deťom hravou zážitkovou formou spoznať významných slovenských a českých autorov, ktorých diela sú zastúpené v zbierkach Turčianskej galérie. Spoznajú diela M. Galandu, Ľ. Fullu, M. Marčeka, A. Barčíka, P. Tótha a dielo A.Šimotovej. Formou vlastného tvorivého zážitku sa zoznámia s pojmami z oblasti výtvarného umenia, prežijú rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia. Program je určený pre žiakov ZŠ a SŠ. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky