Kalendár

Umenie z Kovačice - Padiny (Výstava)

10.11.2017 - 23.12.2017 o 8:00-18:00 hod. | Turčianska knižnica v Martine, centrálna knižnica, výstavná miestnosť

Výstava insitných maliarov.

Umenie z Kovačice - Padiny (Výstava)

10.11.2017 - 23.12.2017 o 8:00-18:00 hod. | Turčianska knižnica v Martine, centrálna knižnica, výstavná miestnosť

Výstava insitných maliarov.

Petzvalov mapový okruh (Výstava)

13.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Foyer Úradu ŽSK

Celoslovenská výstava fotoklubov.

Meštianske Vianoce (Výstava)

13.11.2017 - 30.12.2017 | Liptovský Hrádok

Výstava zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

Petzvalov mapový okruh (Výstava)

13.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Foyer Úradu ŽSK

Celoslovenská výstava fotoklubov.

Meštianske Vianoce (Výstava)

13.11.2017 - 30.12.2017 | Liptovský Hrádok

Výstava zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

Peter Ďurík (Výstava)

16.11.2017 - 04.02.2018 | Martin

Tvorivý život Petra Ďuríka je nevyhnutnou súčasťou kultúrneho diania Martina. Roky formoval vizuálny štýl kultúrnych akcií: Scénická žatva v Martine, Ekoplagát a Celoslovenská výstava kresby v Žiline ako tvorca plagátov, pozvánok a programových bulletinov. V poslednom čase je to Trienále umenia knihy v Martine. O tejto časti jeho práce platí to isté, čo o jeho knižných kreáciách – nezaprie v sebe bytostného typografa. Písmo je jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom. Peter Ďurík sa roky venuje tvorbe značiek. Aj v tejto nezanedbateľnej časti jeho tvorby dominuje využitie dekoratívnych a výrazových možností písma, raz ho ornamentalizuje, inokedy ho spája do náznaku piktogramu. Svoje krédo presne sformuloval: „Považujem sa za typografického puritána.“ Aj keď si P. Ďurík ctí písmo, narába s ním spôsobom, ktorý už nie je puritánsky. V poslednom čase vytvára tzv. typografické rozcvičky, kde sa inšpiruje písmami rôznych kultúr. Jednotlivé znaky abecedy spája a kolážuje v rôznych veľkostiach a súvislostiach, – ťaží z ich kontrastu v kombinácii s textom sadzby, s typografickými dekoratívnymi ornamentmi v kombinácii s rukopismi, dobovými rytinami a fotografiami – vytvárajúc rytmus knihy v snahe pomôcť čitateľovi, ako sám hovorí: „Ľahšie sa orientovať v knihe.“ Svojou úpravou dotvára atmosféru doby a charakter profilovanej literárnej osobnosti. Peter Ďurík sa zúčastnil mnohých súťaží a v mnohých aj uspel.

Peter Ďurík (Výstava)

16.11.2017 - 04.02.2018 | Martin

Tvorivý život Petra Ďuríka je nevyhnutnou súčasťou kultúrneho diania Martina. Roky formoval vizuálny štýl kultúrnych akcií: Scénická žatva v Martine, Ekoplagát a Celoslovenská výstava kresby v Žiline ako tvorca plagátov, pozvánok a programových bulletinov. V poslednom čase je to Trienále umenia knihy v Martine. O tejto časti jeho práce platí to isté, čo o jeho knižných kreáciách – nezaprie v sebe bytostného typografa. Písmo je jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom. Peter Ďurík sa roky venuje tvorbe značiek. Aj v tejto nezanedbateľnej časti jeho tvorby dominuje využitie dekoratívnych a výrazových možností písma, raz ho ornamentalizuje, inokedy ho spája do náznaku piktogramu. Svoje krédo presne sformuloval: „Považujem sa za typografického puritána.“ Aj keď si P. Ďurík ctí písmo, narába s ním spôsobom, ktorý už nie je puritánsky. V poslednom čase vytvára tzv. typografické rozcvičky, kde sa inšpiruje písmami rôznych kultúr. Jednotlivé znaky abecedy spája a kolážuje v rôznych veľkostiach a súvislostiach, – ťaží z ich kontrastu v kombinácii s textom sadzby, s typografickými dekoratívnymi ornamentmi v kombinácii s rukopismi, dobovými rytinami a fotografiami – vytvárajúc rytmus knihy v snahe pomôcť čitateľovi, ako sám hovorí: „Ľahšie sa orientovať v knihe.“ Svojou úpravou dotvára atmosféru doby a charakter profilovanej literárnej osobnosti. Peter Ďurík sa zúčastnil mnohých súťaží a v mnohých aj uspel.

Rudolf Jašík a Jašíkove Kysuce (Výstava)

20.11.2017 - 01.12.2017 | Čadca, Kysucká knižnica

Sprístupnenie výstavy fotografií a dokumentov o živote a tvorbe Rudolfa Jašíka a literárnej súťaži Jašíkove Kysuce.

Pán ilustrátor: Peter Kľúčik - život a tvorba (Výstava)

20.11.2017 - 29.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Liptovský Mikuláš

Výstava.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky