Kalendár

Variácie (Výstava)

08.11.2017 - 05.12.2017 | Klubové priestory TKS v Martine

Výstava prác členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Márie Mravcovej.

Inšpirácie 2017 (Výstava)

08.11.2017 - 02.12.2017 | Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

21. ročník výstavy oravských výtvarníkov aktuálna prehliadka ich súčasnej tvorby Vernisáž: 8. 11. 2017 o 17:00 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

Tvorivý klub (Klubové stretnutie)

09.11.2017 - 30.11.2017 o 1:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Klub priaznivcov tvorivého trávenia času. Na klube sa obvykle učíme skladať origami alebo aj tvoriť z korálok (9.11.).

FOTOKLUB KAROLA PLICKU - Martinská fotografia 2017 (Výstava)

09.11.2017 - 15.12.2017 | Martin

Tradičná, každoročná, už 64. prezentácia fotografií členov martinského fotoklubu, ktorý už 20-ty rok nosí meno významnej osobnosti slovenskej fotografie predstavuje posledný rok svojej tvorby. Výstava nie je tematicky ohraničená prezentuje rôznorodý pohľad na krajinu, detail, portrét, „street“, makro snímky. Naznačuje návštevníkom dosiahnutý výsledok, ktorý priamo poukazuje na rozdiely medzi možnosťami fotografovania rôznymi druhmi fotoaparátov a "mobilnými telefónmi". Ukazuje tiež možnosti súčasných fotografických prostriedkov pri napĺňaní výtvarného a emocionálneho stvárnenia rôznych fotografických žánrov a motívov. Cieľom je aj pritiahnutie nových adeptov k systematickej voľnočasovej aktivite v tejto tvorivej oblasti, hlavne z radov mladej generácie. Vystavuje 18 autorov –Juraj Antal, Jozef Blizniak, Boris Demovič, Pavol Földvári, Juraj Gavura, Gustáv Hegedüš, Richard Kontoš, Ján Láclavík, Peter Matejček, Martina Ondrejkovičová, Michal Orlický, Hubert Poláček, Alexander Smirnov, Ivan Švec, Miroslav Tomašovič, Zoltán Varga, Ivan Vodila, Radim Ziman.

Budapešť, Viedeň, Bratislava (Výstava)

09.11.2017 - 01.12.2017 o 8:00-15:00 hod. | Liptovský Mikuláš

Autorská výstava fotografií troch fotografov - Ladislav Vallach, Tomi Thor, Gejza Szabó - zachytávajúca život v troch veľkomestách.

Umenie z Kovačice - Padiny (Výstava)

10.11.2017 - 23.12.2017 o 8:00-18:00 hod. | Turčianska knižnica v Martine, centrálna knižnica, výstavná miestnosť

Výstava insitných maliarov.

Petzvalov mapový okruh (Výstava)

13.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Foyer Úradu ŽSK

Celoslovenská výstava fotoklubov.

Meštianske Vianoce (Výstava)

13.11.2017 - 30.12.2017 | Liptovský Hrádok

Výstava zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

Peter Ďurík (Výstava)

16.11.2017 - 04.02.2018 | Martin

Tvorivý život Petra Ďuríka je nevyhnutnou súčasťou kultúrneho diania Martina. Roky formoval vizuálny štýl kultúrnych akcií: Scénická žatva v Martine, Ekoplagát a Celoslovenská výstava kresby v Žiline ako tvorca plagátov, pozvánok a programových bulletinov. V poslednom čase je to Trienále umenia knihy v Martine. O tejto časti jeho práce platí to isté, čo o jeho knižných kreáciách – nezaprie v sebe bytostného typografa. Písmo je jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom. Peter Ďurík sa roky venuje tvorbe značiek. Aj v tejto nezanedbateľnej časti jeho tvorby dominuje využitie dekoratívnych a výrazových možností písma, raz ho ornamentalizuje, inokedy ho spája do náznaku piktogramu. Svoje krédo presne sformuloval: „Považujem sa za typografického puritána.“ Aj keď si P. Ďurík ctí písmo, narába s ním spôsobom, ktorý už nie je puritánsky. V poslednom čase vytvára tzv. typografické rozcvičky, kde sa inšpiruje písmami rôznych kultúr. Jednotlivé znaky abecedy spája a kolážuje v rôznych veľkostiach a súvislostiach, – ťaží z ich kontrastu v kombinácii s textom sadzby, s typografickými dekoratívnymi ornamentmi v kombinácii s rukopismi, dobovými rytinami a fotografiami – vytvárajúc rytmus knihy v snahe pomôcť čitateľovi, ako sám hovorí: „Ľahšie sa orientovať v knihe.“ Svojou úpravou dotvára atmosféru doby a charakter profilovanej literárnej osobnosti. Peter Ďurík sa zúčastnil mnohých súťaží a v mnohých aj uspel.

Rudolf Jašík a Jašíkove Kysuce (Výstava)

20.11.2017 - 01.12.2017 | Čadca, Kysucká knižnica

Sprístupnenie výstavy fotografií a dokumentov o živote a tvorbe Rudolfa Jašíka a literárnej súťaži Jašíkove Kysuce.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky