Kalendár

Anton Divácký - Čriepky hmoty (...a času...) v záblesku svetla (Výstava)

07.09.2017 - 19.11.2017 o 10:00-17:00 hod. | Dolný Kubín

Výstava fotografií Antona Diváckeho sprostredkuje divákovi autorov pohľad na architektúru, urbanizmus a prostredie miest, ktoré dôverne pozná - jeho obľúbené zákutia Prahy a Bratislavy, ale aj iných svetových metropol.

Trinásta komnata (Výstava)

07.09.2017 - 27.09.2017 o 8:00-16:00 hod. | Žilina, Makovického dom

Výstava prác domovov sociálnych služieb, špeciál. zariadení a škôl Žilin.kraja.

KEBABB 17 (Výstava)

07.09.2017 - 30.09.2017 o 9:00-17:00 hod. | Žilina

Spoločná poprieskumová výstava študentov VŠVU v Bratislave, Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici a Katedry výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach.

500 rokov reformácie (Výstava)

07.09.2017 - 30.09.2017 o 11:00 -12:00 hod. | Čadca, Kysucká knižnica

Vernisáž výstavy 500 ROKOV REFORMÁCIE. Podujatie je organizované v rámci celoslovenských „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“. Výstava bude prístupná verejnosti vo vestibule knižnice od 7.9.2017 do 30.9.2017.

MY 2017 (Výstava)

08.09.2017 - 08.10.2017 o 8:00-16:00 hod. | Liptovský Hrádok

Výstava neprofesionálnych umelcov ART ŠTÚDIA Liptovský Hrádok.

Včelárstvo na Liptove (Výstava)

08.09.2017 - 01.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Liptovský Mikuláš

Výstava zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

In Média Art (výstava obrazov)

08.09.2017 - 29.09.2017 | Klubové priestory TKS v Martine

Výstava výberu prác členov ateliéru Vladimíra Báthoryho.

Návraty do nedávnej minulosti (Výstava)

11.09.2017 - 22.10.2017 | Dolný Kubín Florinov dom

Výstava dokumentuje život ľudí v domácnosti na prelome 20.storočia. Priblíži návštevníkom kultúru bývania a spôsob života v 50., 60. a 70.-tych rokoch 20.storočia.

Krása v obrazoch (Výstava)

11.09.2017 - 30.09.2017 o 7:30-17:00 hod. | Dom kultúry Dubnica nad Váhom

Výstava obrazov Eliáša Ronca a Vladimíra Mičienku.

IGOR FAŠKO – NEKONKRÉTNE KONKRÉTNOSTI (Výstava)

13.09.2017 - 12.11.2017 | Martin

Abstraktnosť dominantnejšej časti jeho tvorby je výsledkom už spomenutého vrstvenia hmôt, ktoré Priestor je obzvlášť dôležitým aspektom Faškovej tvorby, ktorým je podčiarknutá jeho pôvodná profesia, ale evidentne aj estetický vkus výtvarne činného architekta, či lepšie povedané, architektonicky mysliaceho výtvarníka. Z tohto dôvodu vníma súvislosti medzi formami nie v ich plošných interakciách, ale v plastickom spolupôsobení ich tektonických kvalít. Očarený farebnosťou, iróniou a výrazovou pregnanciou „Galandovcov“, transformuje Faško námety svojich diel do akríbicky artikulovaných a rytmicky pulzujúcich, vizuálnych metafor. Tie sú definovateľné prenesením významov spätých s intenzitou zážitku z každodenných situácií (Nálada, Slnečný vír, Jarný pozdrav, Cesty), alebo výnimočných estetických podnetov (napr. z hudobnej a literárnej oblasti) a to do foriem vyhranenej kontúrnej konkrétnosti farebnej plochy alebo monochromatickej štruktúry.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky