Kalendár

MIROSLAV CIPÁR – ZNAKY MALIARSKEHO GESTA (Výstava)

13.09.2017 - 12.11.2017 | Martin

Názov Znaky maliarskeho gesta má upriamiť pozornosť na svojskú štylisticko-formálnu stránku v maľbe, ako ju poznáme z rôznorodých techník druhej polovice 20. storočia, naplno sa rozvíjajúcich abstraktným expresionizmom a informelom. Od lyrických, minuci¬óznych idiolektov po dramaticko-kaligrafický výraz, skrýva v sebe výtvarné gesto široké spektrum prejavov a finalizácií. U Miroslava Cipára je toto gesto dôsledkom striktného sledovania línie prameniacej v dôslednej kresebnej príprave, silnom vzťahu k médiu grafiky a v charakteristickej logotypii. Východiskom inštalačnej koncepcie je na základe už spomenutých kresieb, malých prác na papieri až po väčšie a monumentálne reali¬zácie, sledovanie ich vzájomných súvislostí, analógií a posunov od akéhosi bozzetta ceruzou a tušom na papieri po akryl na rozmerných drevených podkladoch. Šifre po-zostávajúcej zo spleti línií, dominujúcich poly- ale aj monochromatickým maľbám totiž predchádza komplexná príprava a dlhý vývoj precíznej, kontúrne vyhranenej, sebave¬domej a tvarovo presnej kresby. Čiara je Cipárovy východiskom definujúcim kompozíciu a presahujúcim farebné plochy a ich ohraničenia. Sledovať túto čiaru znamená hľadať a nachádzať v prelomoch priamok, šrafúrnych zhlukoch alebo kontúrach amorfných útvarov kódy fyzikálnych veličín ako rýchlosť, dráha, čas, sila, tlak či napätie. V týchto výrazoch totiž možno najvýstižnejšie zachytiť danosti línie vedenej vo vedomom akte maliarskeho gesta, línie, ktorá viac ako čokoľvek iné, signifikuje proces tvorby Miroslava Cipára.

Remeslá našich predkov (Výstava)

14.09.2017 - 14.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Kaštieľ Radoľa

Výber z tvorby detí Základnej a Materskej školy v Radoli.

Ľudia a krajina spod Rozsutca (Výstava)

21.09.2017 - 31.10.2017 | Budatín

Výstava fotografií Vladimíra Baču.

JOZEF SUŠIENKA - V ČASE A PRIESTORE (Výstava)

22.09.2017 - 30.11.2017 | Kysucká galéria - kaštieľ Oščadnica

Výstava ponúka náhľad do autorovej sochárskej tvorby v priereze niekoľko desaťročí. Jozef Sušienka sa celý svoj tvorivý život programovo venuje voľnej a úžitkovej keramike. Medzi prvými slovenskými keramikármi začal tvoriť bez pomoci hrnčiarskeho kruhu. Vo svojich dielach dosahuje výnimočný súlad tvaru a materiálu. Pre jeho plastiky sú charakteristické rôzne organické formy a uzavretý tvar gule, často perforovaný alebo šupinatý povrch. Výstava je pripomenutím autorovho životného jubilea, zároveň je v takomto rozsahu ojedinelou prezentáciou systematickej zbierkotvornej činnosti KG, ktorej je autor spoluzakladateľom.

Štúrovske dobrodružsrvo (Výstava)

22.09.2017 - 22.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Kysucké múzeum v Čadci

Edukačná interaktívna výstava, ktorá hravou formou predstaví osobnosť Ľudovíta Štúra.

Odkazy majstrov (Výstava)

23.09.2017 - 30.09.2017 | Kaštieľ Čičmany

Výstava pastierskych hudobných nástrojov - Celoslov. stretnutie fujaristov.

Metamorfózy (Výstava)

24.09.2017 - 30.09.2017 | Francúzsko, mesto Saint-Garmain-en-Laye

Výstava Fotoklubu Obzor pri KrKS v Žiline vo Francúzsku.

12. Bielopotocký kameň (plenér)

25.09.2017 - 30.09.2017 | Oravský Biely Potok

Medzinárodný kamenársky plenér.

Poďme spolu čítať (Súťaž)

26.09.2017 o 9:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Zábavno-súťažné dopoludnie pre klientov DSS z regiónu Orava.

Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS (stretnutie členov klubu)

26.09.2017 o 16:30 hod. | Žilina, Makovického dom

Stretnutie členov klubu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky