Kalendár

Za národ žiadna obeť nie je márna. (Informačný panel)

01.09.2018 - 30.09.2018 o 8:00 - 18:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Prezentácia významných osobností slovenského národného a kultúrneho života 19. - 20. stor.

Významneé osmičkové roky v dejinách Oravy (Výstava)

01.09.2018 - 30.09.2018 o 8:00 - 16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstava pre verejnosť.

Z tvorby (Výstava)

01.09.2018 - 29.09.2018 o 8:00 - 18:00 hod. | Martin, Turčianska knižnica, centrálna knižnica, pracovisko beletrie | vstup s platným čitateľským preukazom alebo po zaplatení jednorazového členského 0,50 €

Výber z tvorby Fotoklubu Žilina.

Priblížme sa k umeniu (Vzdelávací program)

01.09.2018 - 31.12.2018 o 10:00 - 15:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny

Spoznávanie galérie formou prehliadky výstavných priestorov, pohľadom na vystavené diela hravou a pútavou formou a tvorivých aktivít.

ATELIÉR KOCÚR – pravidelné tvorivé dielne pre celoročne prihlásených žiakov (Tvorivé dielne)

01.09.2018 - 30.09.2018 o 15:30 - 16:45 hod. | Martin | Každú stredu Vstup je potrebné si vopred zarezervovať na: 043/4224 448, 40,00 €/polrok

Kreatívny priestor venovaný deťom od 5 do 9 rokov, v ktorom sa pravidelne cez tvorivé aktivity zoznamujú s výtvarným umením. Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu.

Vzdelávacie podujatia pre školy (Vzdelávacie podujatie)

03.09.2018 - 28.09.2018 o 8:00-14:30 hod. | Kysucké Nové Mesto, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste | pondelok-piatok

Podujatie v dĺžke 2,5 hodiny (multimediálny program, pozorovanie astronomických objektov na oblohe, beseda s filmom, prehliadka aktuálnej výstavy, ďalšie aktivity podľa dohody).

Denné pozorovania pre verejnosť (Pozorovanie)

03.09.2018 - 28.09.2018 o 8:00-14:30 hod. | Kysucké Nové Mesto, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste | pondelok-piatok

Pozorovania fotosféry a chromosféry Slnka na Kysuckej hvezdárni.

Za čiernym Slnkom (Výstava)

03.09.2018 - 28.09.2018 o 8:00-14:30 hod. | Hvezdáreň Medzev | pondelok-piatok

Výstava fotografií s astronomickou a prírodovednou tematikou z expedícií v Južnej a Severnej Amerike.

Čaro vesmíru (Výstava)

03.09.2018 - 28.09.2018 o 8:00-14:30 hod. | Kysucké Nové Mesto, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste | pondelok-piatok

Výstava fotografií s astronomickou tematikou. Autormi fotografií sú pracovníci hvezdárni a astronómivia amatéri.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

03.09.2018 - 27.09.2018 o 15:00-17:45 hod. | Liptovský Mikuláš | pondelok

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky