Kalendár

MY 2017 (Výstava)

08.09.2017 - 08.10.2017 o 8:00-16:00 hod. | Liptovský Hrádok

Výstava neprofesionálnych umelcov ART ŠTÚDIA Liptovský Hrádok.

Včelárstvo na Liptove (Výstava)

08.09.2017 - 01.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Liptovský Mikuláš

Výstava zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

In Média Art (výstava obrazov)

08.09.2017 - 29.09.2017 | Klubové priestory TKS v Martine

Výstava výberu prác členov ateliéru Vladimíra Báthoryho.

Návraty do nedávnej minulosti (Výstava)

11.09.2017 - 22.10.2017 | Dolný Kubín Florinov dom

Výstava dokumentuje život ľudí v domácnosti na prelome 20.storočia. Priblíži návštevníkom kultúru bývania a spôsob života v 50., 60. a 70.-tych rokoch 20.storočia.

Krása v obrazoch (Výstava)

11.09.2017 - 30.09.2017 o 7:30-17:00 hod. | Dom kultúry Dubnica nad Váhom

Výstava obrazov Eliáša Ronca a Vladimíra Mičienku.

IGOR FAŠKO – NEKONKRÉTNE KONKRÉTNOSTI (Výstava)

13.09.2017 - 12.11.2017 | Martin

Abstraktnosť dominantnejšej časti jeho tvorby je výsledkom už spomenutého vrstvenia hmôt, ktoré Priestor je obzvlášť dôležitým aspektom Faškovej tvorby, ktorým je podčiarknutá jeho pôvodná profesia, ale evidentne aj estetický vkus výtvarne činného architekta, či lepšie povedané, architektonicky mysliaceho výtvarníka. Z tohto dôvodu vníma súvislosti medzi formami nie v ich plošných interakciách, ale v plastickom spolupôsobení ich tektonických kvalít. Očarený farebnosťou, iróniou a výrazovou pregnanciou „Galandovcov“, transformuje Faško námety svojich diel do akríbicky artikulovaných a rytmicky pulzujúcich, vizuálnych metafor. Tie sú definovateľné prenesením významov spätých s intenzitou zážitku z každodenných situácií (Nálada, Slnečný vír, Jarný pozdrav, Cesty), alebo výnimočných estetických podnetov (napr. z hudobnej a literárnej oblasti) a to do foriem vyhranenej kontúrnej konkrétnosti farebnej plochy alebo monochromatickej štruktúry.

MIROSLAV CIPÁR – ZNAKY MALIARSKEHO GESTA (Výstava)

13.09.2017 - 12.11.2017 | Martin

Názov Znaky maliarskeho gesta má upriamiť pozornosť na svojskú štylisticko-formálnu stránku v maľbe, ako ju poznáme z rôznorodých techník druhej polovice 20. storočia, naplno sa rozvíjajúcich abstraktným expresionizmom a informelom. Od lyrických, minuci¬óznych idiolektov po dramaticko-kaligrafický výraz, skrýva v sebe výtvarné gesto široké spektrum prejavov a finalizácií. U Miroslava Cipára je toto gesto dôsledkom striktného sledovania línie prameniacej v dôslednej kresebnej príprave, silnom vzťahu k médiu grafiky a v charakteristickej logotypii. Východiskom inštalačnej koncepcie je na základe už spomenutých kresieb, malých prác na papieri až po väčšie a monumentálne reali¬zácie, sledovanie ich vzájomných súvislostí, analógií a posunov od akéhosi bozzetta ceruzou a tušom na papieri po akryl na rozmerných drevených podkladoch. Šifre po-zostávajúcej zo spleti línií, dominujúcich poly- ale aj monochromatickým maľbám totiž predchádza komplexná príprava a dlhý vývoj precíznej, kontúrne vyhranenej, sebave¬domej a tvarovo presnej kresby. Čiara je Cipárovy východiskom definujúcim kompozíciu a presahujúcim farebné plochy a ich ohraničenia. Sledovať túto čiaru znamená hľadať a nachádzať v prelomoch priamok, šrafúrnych zhlukoch alebo kontúrach amorfných útvarov kódy fyzikálnych veličín ako rýchlosť, dráha, čas, sila, tlak či napätie. V týchto výrazoch totiž možno najvýstižnejšie zachytiť danosti línie vedenej vo vedomom akte maliarskeho gesta, línie, ktorá viac ako čokoľvek iné, signifikuje proces tvorby Miroslava Cipára.

Remeslá našich predkov (Výstava)

14.09.2017 - 14.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Kaštieľ Radoľa

Výber z tvorby detí Základnej a Materskej školy v Radoli.

Staň sa železničiarom (Podujatie)

20.09.2017 - 21.09.2017 | Oravská Lesná, Oravská lesná železnica

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo na Oravskej lesnej železnici v Oravskej Lesnej zaujímavý vzdelávací program pre žiakov materských a základných škôl (1. stupeň). Deti si interaktívnou formou osvoja základné pojmy a dozvedia sa veľa zaujímavostí zo sveta na koľajniciach. Dokonca si úlohu rušňovodiča či výpravcu budú môcť vyskúšať na vlastnej koži a samozrejme prevezú sa vláčikom zo stanice Tanečník na stanicu Sedlo Beskyd cez rozprávkový les.

Katarína Nádaská: Rodinné zbvykoslovie - zvyky a rituály spojené so životným cyklom človeka (Beseda)

21.09.2017 o 15:30 hod. | Liptovský Mikuláš

Beseda s etnografkou Katarínou Nádaskou.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky