Kalendár

Čítame s Osmijankom (Podujatie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, ZŠ J. Matúšku, ZŠ P. Škrabáka, ZŠ M. Kukučína

Podujatia pre deti ZŠ v rámci celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom.

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia (Podujatie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Podujatia pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ z aktuálnych ponukových listov na školský rok 2017/2018.

Čaro vesmíru (Výstava)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Výstava fotografií s astronomickou tematikou organizovaná v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline.

Ján Lenčo (Výstava)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Výstava venovaná žilinskému spisovateľovi pri príležitosti piateho výročia úmrtia.

Klub spoločenských hier (Klubové stretnutie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 3:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Pravidelné stretávanie sa detí a dospelých pri rôznych spoločenských hrách v Klubovni knižnice.

Kníhobdarovávanie (celoročné podujatie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Prines do knižnice 1 knihu, ktorú by si rád niekomu venoval len tak a ty si môžeš zobrať inú knihu, ktorá urobí radosť tebe!

Vzdelávacie podujatia pre školy (Vzdelávacie podujatie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-15:00 hod. | Kysucké Nové Mesto

Podujatie v dĺžke 2,5 hodiny (multimediálny program, pozorovanie astronomických objektov na oblohe, beseda s filmom, prehliadka aktuálnej výstavy, ďalšie aktivity podľa dohody).

Denné pozorovania pre verejnosť (Pozorovanie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-15:00 hod. | Kysucké Nové Mesto

Pozorovania fotosféry a chromosféry Slnka na Kysuckej hvezdárni.

Čaro vesmíru (Výstava)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-15:00 hod. | Žilina

Výstava fotografií s astronomickou tematikou.

Kozmonautika v službách astronómie (Výstava)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 10:00-18:00 hod. | Kysucké Nové Mesto

Výstava bannerov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky