Kalendár

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 15:00-17:45 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 9:30-12:15 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 15:00-17:45 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 9:30-12:15 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

500 rokov reformácie (Výstava)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstava publikácií z fondu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

Čaro ručných prác (Výstava)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstava ručných a výtvarných prác klientov DSS.

Čítame s Osmijankom (Podujatie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, ZŠ J. Matúšku, ZŠ P. Škrabáka, ZŠ M. Kukučína

Podujatia pre deti ZŠ v rámci celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom.

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia (Podujatie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Podujatia pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ z aktuálnych ponukových listov na školský rok 2017/2018.

Svet z korálikov (Výstava)

03.11.2017 - 30.11.2017 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Výstava Tvorivých dielní pre seniorov a Tvorivého klubu Krajskej knižnice v Žiline.

Myslím, teda recyklujem (Výstava)

03.11.2017 - 30.11.2017 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Výstava plagátov vytvorených pre projekt Myslím, teda recyklujem OZ Prales. Práce vytvorili žiaci základných a stredných škôl zo Žiliny.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky