Kalendár

Klub spoločenských hier (Klubové stretnutie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 3:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Pravidelné stretávanie sa detí a dospelých pri rôznych spoločenských hrách v Klubovni knižnice.

Kníhobdarovávanie (celoročné podujatie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Prines do knižnice 1 knihu, ktorú by si rád niekomu venoval len tak a ty si môžeš zobrať inú knihu, ktorá urobí radosť tebe!

Vzdelávacie podujatia pre školy (Vzdelávacie podujatie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-15:00 hod. | Kysucké Nové Mesto

Podujatie v dĺžke 2,5 hodiny (multimediálny program, pozorovanie astronomických objektov na oblohe, beseda s filmom, prehliadka aktuálnej výstavy, ďalšie aktivity podľa dohody).

Denné pozorovania pre verejnosť (Pozorovanie)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-15:00 hod. | Kysucké Nové Mesto

Pozorovania fotosféry a chromosféry Slnka na Kysuckej hvezdárni.

Čaro vesmíru (Výstava)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 8:00-15:00 hod. | Žilina

Výstava fotografií s astronomickou tematikou.

Kozmonautika v službách astronómie (Výstava)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 10:00-18:00 hod. | Kysucké Nové Mesto

Výstava bannerov.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 15:00-17:45 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 9:30-12:15 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 15:00-17:45 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

02.11.2017 - 30.11.2017 o 9:30-12:15 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky