Kalendár

Mandaly (Výstava)

01.03.2018 - 31.03.2018 o 8:00-18:00 hod. | Martin, Turčianska knižnica, centrálna knižnica, pracovisko náučnej literatúry

Výstava mandál.

Zážitky (Výstava)

01.03.2018 - 30.03.2018 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Koľkokrát ste na výlete videli niečo pekné a povedali ste si: bodaj by som mal fotoaparát. Martina Zubčeková ho nikdy doma nezabudne a prináša vám výstavu amatérskej fotografie. Môžete si ju pozrieť v Krajskej knižnici v Žiline do konca mesiaca.

Juraj Jánošík (Výstava)

01.03.2018 - 30.03.2018 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

V januári uplynulo 330 rokov od narodenie ľudového hrdinu Juraja Jánošíka z Terchovej. Pri tejto príležitosti oddelenie regionálnej bibliografie Krajskej knižnice v Žiline vytvorilo výstavu o známom zbojníkovi.

Klub spoločenských hier (Klubové stretnutie)

01.03.2018 - 31.12.2018 o 15:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Pravidelné stretávanie sa detí a dospelých pri rôznych spoločenských hrách v Klubovni knižnice.

Kníhobdarovávanie (Podujatie)

01.03.2018 - 31.12.2018 o 7:00-18:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica

Prines do knižnice 1 knihu, ktorú by si rád niekomu venoval len tak a ty si môžeš zobrať inú knihu, ktorá urobí radosť tebe!

Bol raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad (Podujatie)

01.03.2018 - 30.06.2018 | Budatín, Budatínsky hrad

Povesť ,,O grófke, ktorá chcela byť najmúdrejšia“ Majitelia Budatínskeho hradu boli veľmi vzdelanými ľuďmi, ktorí ovládali niekoľko cudzích jazykov. Vie sa, že vlastnili veľkú knižnicu, ktorá sa ale bohužiaľ nedochovala. Cieľom divadelného predstavenia je zábavnou a vtipnou formou vysvetliť deťom a žiakom, aké dôležité je v dnešnej dobe čítať knihy a nie len ich mať vo svojej knižnici.

Mária Terézia a Jozef II. (Prednáška)

01.03.2018 - 31.03.2018 | Budatín, Budatínsky hrad

V roku 2017 sme si pripomenuli 300. výročie narodenia Márie Terézie. Pri tejto príležitosti bol v RTVS počas uplynulých vianočných sviatkov odvysielaný dvojdielny historický film s názvom Mária Terézia. Napriek tomu, že sa film tešil veľkej sledovanosti, je nutné podotknúť, že zachytával len mladícky život a prvé roky vlády jednej z najslávnejších žien v dejinách, ktorej meno je úzko spojené s dejinami Slovenska. Z tohto dôvodu je cieľom prednášok s názvom Mária Terézia a Jozef II., ktoré ponúka Považské múzeum v Žiline, bližšie priblížiť vládu, reformy, vojny a život Márie Terézie a jej syna Jozefa II., ktorých historiografia označuje aj ako osvietenských panovníkov. Prednáška je spojená s tvorivými aktivitami a je určená pre žiakov 7. ročníka základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl a gymnázií. Prednáška sa bude konať v priebehu mesiaca február a marec, iba v pondelok alebo v utorok. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk.

Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte? (Prednáška)

01.03.2018 - 31.03.2018 | Budatín, Budatínsky hrad

Historická terminológia označuje pojem feudalizmus od latinského slova feudum. Tzn. pôda - léno. Slovom feudum bol označovaný pozemok, ktorý bol požičaný do držby za vernosť k feudálovi. Toto vlastníctvo bolo podmienená rôznymi službami a povinnosťami. Týmito slovami by sme v stručnosti mohli definovať stredoveký feudalizmus. Cieľom prednášky nie je definovať pojdem feudalizmus, ale naopak priblížiť žiakom na akých základoch bola postavená stredoveká spoločnosť a taktiež charakterizovať špecifickú formu feudalizmu, ktorá sa vyvíjala na našom známa ako familiarita . Prednáška s prezentáciou o vývoji a štruktúre stredovekej spoločnosti má trvanie cca 1 vyuč. hodinu a konať sa bude iba v pondelok alebo utorok. Tvorivá aktivita bude hra PEXESO (ľudia v stredoveku). Vhodné pre žiakov 6 . ročníka základných škôl. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk.

Buď historikom na jeden deň (Prednáška)

01.03.2018 - 31.03.2018 | Budatín, Budatínsky hrad

Dnes je všeobecne známy slávny výrok Marca Tullia Cicera: ,,História je učietľkou života“ lat. ,,Historia magistra vitae“. Menej známy sú práve historici, ktorí nás učia poznať historickú pravdu. Bez ich mnohokrát neocenenej vedeckej práce by história bola len zmesou nejasných domnienok a poloprávd. Cieľom prednášky je priblížiť žiakom prácu historikov a múzejných pracovníkov, spojená bude s prezentáciou o práci historika spojená s osobným stretnutím vedeckého pracovníka Považského múzea. Trvanie cca 1 vyuč. hodina. Súčasťou je aj tvorivá aktivita – práca s historickým prameňom (opis prameňa - inetrpretácia). Vhodné pre žiakov 5 . ročníka základných škôl. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk.

Kultúra a umenie v 19. storočí (Prednáška)

01.03.2018 - 30.04.2018 | Budatín, Budatínsky hrad

Druhá polovica 19. storočia bola charakteristická prevratnými zmenami v hospodárskom, spoločenskom, sociálnom i politickom živote. Poznatky vedeckého bádania, technického rozvoja ako aj národnouvedomovacie pocity, túžba po slobode a sociálnej spravodlivosti – to všetko rozbíjalo starý spôsob života. Buržoázne revolúcie, ktoré v 19. storočí vypukli jedna po druhej, menili starý, ustálený spoločenský poriadok, systém hodnôt a rozbíjali zastaralé názory a predstavy. Odraz týchto smerov a tendencií našiel svoje stvárnenie v umení. Končí sa jednota štýlov predchádzajúcich období, ktoré často pretrvávali aj storočia a štýlovú jednotu nahrádza množstvo smerov, ktoré sa rodia, prudko zažiaria a onedlho zhasnú, prechádzajú do histórie. Cieľom prednášky je stručne priblížiť umelecké smery 18. storočia, ktoré pozvoľne nahrádzajú umelecké smery 19. storočia (klasicizmus, empír, romantizmus...). Prednáška bude spojená s prezentáciou o kultúre a umení v 19. storočí, spolu s krátkou prehliadkou Budatínskeho hradu, kde sa na zbierkových predmetoch Považského múzea v Žiline názorne charakterizujú a identifikujú znaky jednotlivých smerov. Trvanie cca 1 vyuč. hodinu, vhodné pre žiakov 8 . ročníka základných škôl. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky