Kalendár

UMENIE HROU III (Tvorivé dielne)

01.09.2017 - 30.09.2017 | Martin

Pokračovanie kreatívneho vzdelávacieho projektu vo forme tvorivých dielní na 6 rôznych tém. Projekt umožňuje deťom hravou zážitkovou formou spoznať významných slovenských a českých autorov, ktorých diela sú zastúpené v zbierkach Turčianskej galérie. Spoznajú diela M. Galandu, Ľ. Fullu, M. Marčeka, A. Barčíka, P. Tótha a dielo A.Šimotovej. Formou vlastného tvorivého zážitku sa zoznámia s pojmami z oblasti výtvarného umenia, prežijú rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia. Program je určený pre žiakov ZŠ a SŠ. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

GALANDA – TVORCA I BÁSNIK (Tvorivé dielne)

01.09.2017 - 30.09.2017 | Martin

Tvorivé dielne, ktorými si pripomenieme 120. výročie narodenia mimoriadne významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia Mikuláša Galandu. Deti sa formou vlastného tvorivého zážitku zoznámia s jeho dielom, prežijú spolu rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia.

POZNAJ SVOJU GALÉRIU! (Animačný program)

01.09.2017 - 30.09.2017 | Martin

Špeciálny animačný program pre deti ZŠ a SŠ. Deti sa v ňom formou rôznych úloh a hier zoznámia s najvýznamnejšími autormi a dielami z obdobia slovenskej výtvarnej moderny.

ANIMÁCIE (Animačný program)

01.09.2017 - 30.09.2017 | Martin

Animačný program ku každej z práve aktuálnych výstav.

MOSTY (Tvorivé dielne)

01.09.2017 - 30.09.2017 | Martin

Cyklus tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl, zameraný na rôzne témy a techniky. Projekt finančne podporený z grantu MK SR.

DEŇ KOCÚRA (Tvorivé dielne)

01.09.2017 - 30.09.2017 | Martin

Tvorivé dielne, zamerané na rôzne témy a techniky fungujúce dopoludnia pre organizované skupiny a v stredu popoludní pre jednotlivcov.

Z tvorby (Výstava)

01.09.2017 - 30.09.2017 o 8.00 - 18.00 hod. | Martin, Turčianska knižnica, centrálna knižnica, pracovisko náučnej literatúry

Výstava fotografií Branka Lacka.

50 na 50 (Výstava)

01.09.2017 - 30.09.2017 o 8.00 - 18.00 hod. | Martin, Turčianska knižnica, centrálna knižnica, pracovisko beletrie

Výber z tvorby Fotoklubu Žilina.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

04.09.2017 - 28.09.2017 o 15:00-17:45 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov (stretnutie členov klubu)

04.09.2017 - 28.09.2017 o 9:30-12:15 hod. | Liptovský Mikuláš

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky