Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor školstva a športu

Mgr. Eva Rovňanová

riaditeľka odboru školstva a športu
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A210
041 / 5032 209   ||   0905 454 003
fax: 041 / 5032 240

oddelenie ekonomiky

Ing. Marta Gajdičiarová

vedúca oddelenia ekonomiky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A209
041 / 5032 211

Bc. Marcela Adamková

odborná referentka - rozpočtárka, analytička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A207
041 / 5032 231   ||   0905 539 607

Ing. Ľubica Csókás

odborná referentka - rozpočtárka, analytička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A207
041 / 5032 201

Mgr. Daniela Dudášová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A207
041 / 5032 245

Lívia Fabianová

odborná referentka - rozpočtárka, analytička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A212
041 / 5032 242

Ing. Martina Gajdárová

odborná referentka - rozpočtárka, analytička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A207
041 / 5032 239

Mgr. Iveta Káčerová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A212
041 / 5032 241

Mgr. Zuzana Mešková

odborná referentka - rozpočtárka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A213
041 / 5032 213

Mgr. Marta Mravcová

odborná referentka - štatistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A211
041 / 5032 205

Štefánia Nemčáková

odborná referentka - rozpočtárka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A212
041 / 5032 212

Anna Polachová

odborná referentka - rozpočtárka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A212
041 / 5032 207

Mgr. Eva Turská

odborná referentka - rozpočtárka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A213
041 / 5032 234

oddelenie metodiky a športu

Mgr. Janka Školová

vedúca oddelenia metodiky a športu (poverená vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A209
041 / 5032 203

Mgr. Mária Benedeková

odborná referentka - metodička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A208
041 / 5032 249

Mgr. Alena Čerňanská

odborná referentka - metodička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A208
041 / 5032 232

Mgr. Michaela Daňová

odborná referentka - metodička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A225
041 / 5032 249

Mgr. Terézia Gabríková

odborná referentka - metodička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A225
041 / 5032 202

Mgr. Dana Kubaščíková

odborná referentka - metodička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A209
041 / 5032 109

Mgr. Tomáš Rybárik

špecialista - metodik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A208
041 / 5032 252

Ing. Katarína Štalmachová

odborná referentka - metodička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A225
041 / 5032 253

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky