Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor dopravy a územného plánovania

Ing. Ivan Mokrý

riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania (poverený vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A223
041 / 5032 228   ||   0915 792 855
fax: 041 / 5032 235

Darina Delinčáková

referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A222
041 / 5032 230

Ing. Stanislav Fabšík

špecialista - splnomocnenec pre SAD
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 225

Mgr. Blažena Hlávková

odborná referentka - oblasť komunikácií
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A222
041 / 5032 227

Ing. Peter Mráz

odborný referent - oblasť komunikácií
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 237

Ing. Katarína Náhliková

špecialistka - projektová manažérka pre územné plánovanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 310

Ing. Vladislav Sedliaček

odborný referent - oblasť dopravy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 226

Ing. Gabriela Tisoňová, PhD.

špecialistka - oblasť komunikácií a dráh
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 223

Ing. Anastázia Urdová, PhD.

odborná referentka - oblasť komunikácií
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 224

Ing. arch. Mária Zaymusová

odborná referentka - oblasť územného plánovania
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 334

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky