Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja

Ing. Michal Patúš

riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C017
041 / 5032 151   ||   0915 595 328
fax: 041 / 5032 702

Mgr. Katarína Bačé

odborná referentka - manažérka pre cestovný ruch
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A317
041 / 5032 333

Ing. Zuzana Barošová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C015
041 / 5032 303

Mgr. Martina Belčíková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A201
041 / 5032 206

Mgr. Jana Benke, DiS.

odborná referentka - manažérka pre cestovný ruch
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A317
041 / 5032 320   ||   0917 849 173

Bc. Andrea Cúthová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C015
041 / 5032 155

Ing. Michal Ďurčanský

projektový koordinátor
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A202
041 / 5032 159

Ing. Libor Gašpierik

projektový manažér
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C012
041 / 5032 147   ||   0915 595 327

Mgr. Lenka Goljanová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A202
041 / 5032 418

Ing. Silvia Habovštiaková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C015
041 / 5032 307   ||   0905 595 497

Ing. Ivana Hanulová

projektová koordinátorka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C013
041 / 5032 103

RNDr. Juraj Hlatký, CSc.

špecialista - manažér pre cestovný ruch
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C012

Bc. Lenka Hujová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C013
041 / 5032 244

Ing. Monika Kučerová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C013
041 / 5032 301

Ing. Jaroslava Mišíková

zástupkyňa riaditeľa odboru, projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A201
041 / 5032 138

Ing. Lenka Mravcová Vaníčková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C014
041 / 5032 345

Mgr. Jana Olajcová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C014
041 / 5032 360

Ing. Martina Olešová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A202
041 / 5032 302

Ing. Miriam Skácelová

špecialistka - oblasť regionálneho rozvoja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 300   ||   0905 280 699

Ing. Ján Stehlík

projektový manažér
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C012
041 / 5032 340   ||   0907 842 864

Ing. Miloslav Žilka

projektový manažér
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C014
041 / 5032 146

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky