Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor informácií a zahraničných vzťahov

Mgr. Miriam Šuteková

poverená vedením odboru informácií a zahraničných vzťahov
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B101
041 / 5032 710   ||   0915 900 905
fax: 041 / 5032 702

Ing. Silvia Miškeriková

referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A318
041 / 5032 353

oddelenie cestovného ruchu a informácií

Mgr. Renáta Jaloviarová

vedúca oddelenia cestovného ruchu a informácií (poverená vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A320
041 / 5032 322   ||   0915 334 205

Mgr. Jana Benke, DiS.

odborná referentka - manažérka pre cestovný ruch
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A317
041 / 5032 320   ||   0917 849 173

RNDr. Juraj Hlatký, CSc.

špecialista - manažér pre cestovný ruch
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A318
041 / 5032 354

Ing. Emil Kasák

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A313
041 / 5032 358

Mgr. Eva Klimová

odborná referentka - manažérka pre cestovný ruch
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A317
041 / 5032 325

Mgr. Soňa Paprskárová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A321
041 / 5032 324

Mgr. Jarmila Ševčíková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A320
041 / 5032 243   ||   0915 905 073

PhDr. Jana Šutarová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A313
041 / 5032 326

oddelenie zahraničných vzťahov

PhDr. Peter Polák

vedúci oddelenia zahraničných vzťahov
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A312
041 / 5032 319   ||   0905 210 300

Mgr. Katarína Bačé

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A317
041 / 5032 333

Mgr. Lucia Lašová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A321
041 / 5032 321   ||   0905 414 347

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky