Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor investícií

Ing. Zuzana Franková

riaditeľka odboru investícií (poverená vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A417
041 / 5032 438   ||   0918 806 553
fax: 041 / 5032 702

Ing. Silvia Baďurová, PhD.

špecialistka - investičná pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A419
041 / 5032 444   ||   0918 830 401

Ing. Ivana Bahledová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 441

Ing. Lýdia Holubová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A415
041 / 5032 436

Ing. Milan Kopera

špecialista - investičný pracovník
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 437   ||   0907 700 205

Ing. Peter Mrvečka

odborný referent - investičný pracovník
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A418
041 / 5032 443

Anna Polachová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 463

Ing. Ivana Šubjaková

špecialistka - investičná pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A418
041 / 5032 454   ||   0907 977 320

Anna Šurhaňáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A415
041 / 5032 425

Ing. Iveta Zalčíková

špecialistka - investičná pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A419
041 / 5032 346   ||   0915 839 799

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky