Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor kultúry

Mgr. Martin Hromada, PhD.

riaditeľ odboru kultúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A323
041 / 5032 364   ||   0917 200 374
fax: 041 / 5032 702

Mgr. Monika Hriníková

odborná referentka - manažérka kultúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A311
041 / 5032 328

Ing. Eva Chrustová

odborná referentka - rozpočtárka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A322
041 / 5032 327

Bc. Katarína Kasprzyková

odborná referentka - manažérka kultúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A310
041 / 5032 318

Mgr. Katarína Klučková

odborná referentka - manažérka kultúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A310
041 / 5032 355

Mgr. Zuzana Mičíková

odborná referentka - manažérka kultúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A311
041 / 5032 331   ||   0917 200 374

Mgr. Martina Padušňáková

odborná referentka - manažérka kultúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A311
041 / 5032 359

Katarína Surovčíková

referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A322
041 / 5032 304

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky