Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor organizačný

Ing. Ladislav Gabčo, CSc.

poverený vedením odboru organizačného
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B104
041 / 5032 600
fax: 041 / 5032 434

oddelenie informatiky

Ing. Roman Kučerák

vedúci oddelenia informatiky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A407
041 / 5032 309

Mgr. Gabriela Baďová

odborná referentka - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 404

Ing. Miroslav Imrich

špecialista - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A425
041 / 5032 428

Ing. Jaroslav Púček

odborný referent - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A425
041 / 5032 409

Ing. Martin Šimák

špecialista - správca GIS, informatik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 419

Ing. Jozef Višňovský

špecialista - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A407
041 / 5032 427   ||   0905 683 862

oddelenie krízového riadenia, BOZP a správy registratúry

Ing. Dalibor Fučík

vedúci oddelenia krízového riadenia, BOZP a správy registratúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 416   ||   0907 720 521

Jana Gajdošová

odborná referentka - správkyňa registratúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 452

Ing. Gabriela Graňová

odborná referentka - oblasť civilnej ochrany
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 417

Mária Konušíková

administratívna pracovníčka - podateľňa
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C016
041 / 5032 145

Erika Šadláková

administratívna pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C016
041 / 5032 455

oddelenie personálne, PaM

PhDr. Zdenka Klincová

vedúca oddelenia personálneho, PaM (poverená vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 415

Jana Beláková

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A421
041 / 5032 420

Bc. Darina Bugáňová

odborná referentka - mzdová účtovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A409
041 / 5032 421

Mgr. Ivana Liščáková

odborná referentka - mzdová účtovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A409
041 / 5032 435

Mgr. Dana Mintálová

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 251

Mária Pečená

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 422

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky