Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor organizačný

Ing. Anna Klimíková

riaditeľka odboru organizačného
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A424
041 / 5032 426   ||   0918 829 989
fax: 041 / 5032 434

oddelenie činnosti orgánov kraja

Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

vedúca oddelenia činnosti orgánov kraja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A422
041 / 5032 423   ||   0907 872 060

Alena Alkas

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A423
041 / 5032 439

Martina Gazdíková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A423
041 / 5032 424

oddelenie informatiky

Ing. Roman Kučerák

vedúci oddelenia informatiky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A407
041 / 5032 309

Mgr. Gabriela Baďová

odborná referentka - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 404

Ing. Miroslav Imrich

špecialista - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A425
041 / 5032 428

Ing. Jaroslav Púček

odborný referent - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A425
041 / 5032 409

Ing. Martin Šimák

špecialista - správca GIS, informatik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 419

Ing. Jozef Višňovský

špecialista - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A407
041 / 5032 427   ||   0905 683 862

oddelenie krízového riadenia, BOZP a správy registratúry

Ing. Dalibor Fučík

vedúci oddelenia krízového riadenia, BOZP a správy registratúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 416   ||   0907 720 521

Jana Gajdošová

odborná referentka - správkyňa registratúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 452

Ing. Gabriela Graňová

odborná referentka - oblasť civilnej ochrany
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 417

Mária Konušíková

administratívna pracovníčka - podateľňa
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C016
041 / 5032 145

Erika Šadláková

administratívna pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C016
041 / 5032 455

oddelenie personálne, PaM

Ing. Zuzana Kasáková

zástupkyňa riaditeľky odboru, vedúca oddelenia personálneho, PaM
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A421
041 / 5032 440   ||   0907 216 932

Jana Beláková

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A421
041 / 5032 420

Bc. Darina Bugáňová

odborná referentka - mzdová účtovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A409
041 / 5032 421

PhDr. Zdenka Klincová

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 415

Mgr. Ivana Liščáková

odborná referentka - mzdová účtovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A409
041 / 5032 435

Mgr. Dana Mintálová

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 251

Mária Pečená

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 422

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky