Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor právny a verejného obstarávania

JUDr. Elena Sivová

riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B102
041 / 5032 500   ||   0905 464 446
fax: 041 / 5032 702

oddelenie právne

JUDr. Tomáš Baláž

vedúci oddelenia právneho
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A109
041 / 5032 156   ||   0918 818 156

Mgr. Erika Cenigová

právnička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A107
041 / 5032 105

Mgr. Iveta Dulačková

právnička - špecialistka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A108
041 / 5032 104

JUDr. Daniela Huráková

právnička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A109
041 / 5032 501   ||   0915 921 322

JUDr. Ján Krištofík

právnik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A107
041 / 5032 152

Mgr. Tomáš Rybárik

právnik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A208
041 / 5032 102

oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Katarína Hreusová

vedúca oddelenia verejného obstarávania
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A123
041 / 5032 457

Ing. Katarína Blanárová

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A119
041 / 5032 459

Ing. Štefan Buzek

odborný referent - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A120
041 / 5032 252

Bc. Ľuboslava Cibulková

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A123
041 / 5032 442

Ing. Helena Kučková

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A120
041 / 5032 414

Bc. Iveta Lokajová

odborná referentka - verejné obstarávanie
Správa ciest ŽSK

Ing. Dagmar Lubelcová

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A120
041 / 5032 413

Ing. Pavol Námešný

odborný referent - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A120
041 / 5032 464

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky