Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor správy majetku ŽSK

Ing. Magda Horčičková

riaditeľka odboru správy majetku ŽSK
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A410
041 / 5032 407   ||   0905 456 465
fax: 041 / 5032 702

Tatiana Kúdelová

odborná asistentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A411
041 / 5032 408

Ing. Tomáš Nemec

špecialista - energetik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A401
041 / 5032 465

oddelenie nakladania s majetkom

Ing. Eleonóra Mičicová

vedúca oddelenia nakladania s majetkom
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A401
041 / 5032 229   ||   0907 842 774

Mgr. Martina Bugáňová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A411
041 / 5032 332

Bc. Marcela Gáboriková

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A401
041 / 5032 461

František Gaňa

odborný referent - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 453

Monika Halasová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 210

Erika Mangová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 462

Ing. Jozef Strýček

odborný referent - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 250

oddelenie správy majetku zdravotníckych zariadení

Štefan Bukovinský

vedúci oddelenia správy majetku zdravotníckych zariadení (poverený vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A324
041 / 5032 117   ||   0907 672 469
fax: 041 / 5032 141

Alena Jantošová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 112

Ing. Jana Králiková

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A324
041 / 5032 204   ||   0918 829 727

Mária Svetloššáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A324
041 / 5032 108

Renata Balušíková

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Pavel Cabala

údržbár
detašované pracovisko Bytča

Zuzana Cvičeková

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Veronika Durišová

upratovačka
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

Anna Haferová

upratovačka
detašované pracovisko Turzovka

Anna Harciníková

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Vladimír Honek

údržbár
detašované pracovisko Kysucké Nové Mesto
0915 927 255

Oľga Hrtánková

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Ján Hruška

údržbár
detašované pracovisko Turzovka

Eva Hvorečná

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Henrieta Janoťáková

upratovačka
detašované pracovisko Turčianske Teplice

Elena Jurčíková

upratovačka
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

Dušan Jurčo

údržbár
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

Monika Jurčová

upratovačka
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

Eva Krajčová

upratovačka
detašované pracovisko Turčianske Teplice

Jozef Mikula

údržbár
detašované pracovisko Turčianske Teplice

Denisa Šipošová

upratovačka
detašované pracovisko Kysucké Nové Mesto

Jana Warczáková

upratovačka
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

oddelenie vnútornej prevádzky

Darina Šošková

vedúca oddelenia vnútornej prevádzky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A413
041 / 5032 412   ||   0905 835 290

Milan Danek

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0907 842 982

Štefan Ďurana

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0915 595 331

Ján Gjer

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0905 965 706

Darina Horničáková

informátorka - strážnička
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Elena Hurtová

informátorka - strážnička
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Janka Lamošová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 430

Jozef Nemček

informátor - strážnik
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111   ||   0918 964 941

Radim Poledňák

údržbár
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S004
041 / 5032 143   ||   0905 236 388

Ján Samko

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária KS04
041 / 5032 706   ||   0907 829 101

Anna Slivková

informátorka - strážnička
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Mgr. Anna Šamajová

odborná referentka - ekonomické činnosti
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A413
041 / 5032 411   ||   0907 805 344

Ing. Ján Šamalik

odborný referent - správca majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 410   ||   0918 493 223

Božena Škutáková

informátorka - strážnička
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Eva Grillová

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Elena Michálková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Anna Sedliačková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Oľga Vršanská

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky