Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor vnútornej správy

Mgr. Ján Jarošík

riaditeľ odboru vnútornej správy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A410
041 / 5032 407   ||   0907 777 596
fax: 041 / 5032 431

oddelenie investícií

Mgr. Vladimír Dostál

zástupca riaditeľa odboru, vedúci oddelenia investícií
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A417
041 / 5032 436   ||   0915 695 301

Ing. Zuzana Franková

špecialistka - investičná pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 438   ||   0918 806 553

Ing. Martin Káčer

špecialista - investičný pracovník
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 454

Ing. Milan Kopera

špecialista - investičný pracovník
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 437   ||   0907 700 205

Anna Šurhaňáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 425

oddelenie nakladania s majetkom

Ing. Eleonóra Mičicová

vedúca oddelenia nakladania s majetkom
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A401
041 / 5032 229   ||   0907 842 774

František Gaňa

odborný referent - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 453

Monika Halasová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 210

Ing. Jozef Strýček

odborný referent - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 250

oddelenie verejného obstarávania

Bc. Iveta Lokajová

vedúca oddelenia verejného obstarávania
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A415
041 / 5032 414

Danka Ďurinová

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 330

Ing. Zuzana Igondová

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 413

Ing. Viera Maslíková

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A415
041 / 5032 457

oddelenie vnútornej prevádzky

Darina Šošková

vedúca oddelenia vnútornej prevádzky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A413
041 / 5032 412

Anton Bronček

údržbár
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S004
041 / 5032 143   ||   0905 236 388

Milan Danek

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0907 842 982

Štefan Ďurana

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0915 595 331

Ján Gjer

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0905 965 706

Ladislav Kubišta

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0907 872 059

Lýdia Kubíková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Tatiana Kúdelová

odborná asistentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A411
041 / 5032 408

Janka Lamošová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 430

Elena Michálková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Anna Sedliačková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Mgr. Anna Šamajová

odborná referentka - ekonomické činnosti
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A413
041 / 5032 411   ||   0907 805 344

Ing. Ján Šamalik

odborný referent - správca majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 410

Denisa Ševčíková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Katarína Tretinárová

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia


Sekcie


Ak Vám RSS kanál nefunguje, treba doinštalovať čítačku k danému prehliadaču.

Jazykové verzie webstránky