Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor zdravotníctva

PhDr. Anna Majbíková, MBA

riaditeľka odboru zdravotníctva, sestra samosprávneho kraja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A116
041 / 5032 113   ||   0907 842 934
fax: 041 / 5032 141

JUDr. Tomáš Baláž

právnik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A117
041 / 5032 156

Mgr. Margita Bistáková

odborná referentka - zdravotníctvo
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A114
041 / 5032 131

MUDr. Mária Bohušová

špecialistka - zdravotníctvo, lekárka samosprávneho kraja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A114
041 / 5032 130

Mgr. Katarína Cádriková

odborná referentka - zdravotníctvo
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 118

Mgr. Iveta Janurová

odborná referentka - zdravotníctvo, humánna farmácia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 119

Ing. Ľubomír Křižánek

špecialista - ekonomika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A102
041 / 5032 116

Ing. Katarína Mičencová

odborná referentka - projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A102
041 / 5032 247

Ing. Jana Mičková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A115
041 / 5032 157

Bc. Miroslava Országhová

referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A115
041 / 5032 323

RNDr. Roman Smieško

farmaceut samosprávneho kraja (špecialista - farmácia)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 115

Mgr. Júlia Vráblová

zástupkyňa riaditeľky odboru, odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A117
041 / 5032 114

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.04.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky