Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor zdravotníctva

PhDr. Silvia Pekarčíková

riaditeľka odboru zdravotníctva
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A116
041 / 5032 113   ||   0918 829 864
fax: 041 / 5032 141

Zuzana Beláková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A115
041 / 5032 157

Mgr. Margita Bistáková

odborná referentka - zdravotníctvo
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A114
041 / 5032 131

Mgr. Katarína Cádriková

odborná referentka - zdravotníctvo
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 118   ||   0905 372 226

Mgr. Iveta Janurová

odborná referentka - zdravotníctvo, humánna farmácia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 119

Ing. Katarína Mičencová

odborná referentka - projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A117
041 / 5032 247

Mgr. Miroslava Országhová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A115
041 / 5032 323

RNDr. Roman Smieško

farmaceut samosprávneho kraja (špecialista - farmácia)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 115

Mgr. Júlia Vráblová

zástupkyňa riaditeľky odboru, špecialistka - zdravotníctvo
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A117
041 / 5032 114   ||   0917 792 746

Monika Zádrapová

špecialistka - ekonomika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A119
041 / 5032 160

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.04.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky