Filmársky plenér

Pre naplnenie zámeru a cieľov projektu bola vybratá lokalita Banskej Štiavnice.

 

 

 

 

 

V dňoch 12. - 15. 5. 2017 sa uskutočnil Filmársky plenér organizovaný Liptovským kultúrnym strediskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Pre naplnenie zámeru a cieľov projektu bola vybratá lokalita Banskej Štiavnice. Hlavnou témou bola práca s kamerou zameraná na svetlo v interiéri a exteriéri a následné postprodukčné spracovanie filmových záberov pri strihu. Lektorom bol profesionálny kameraman Doc. Anton Szomolányi. 
Plenéru sa zúčastnilo 11 filmárov nielen z Liptova, ale aj z Prešova a Nitry, ktorí boli rozdelení do 3 skupín. Každá skupina mala za úlohu vytvoriť 2 filmy. Prvý s požiadavkou statickej kamery na tému: Stratený, druhý naopak so zameraním na pohyb kamery, ktorého témou bol: Útek. 

Výsledkom bolo vytvorenie šiestich filmov, ktoré lektor priebežne rozoberal, upozorňoval na pozitíva, prípadne na nedostatky a možnosti vylepšenia.

Projekt finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia 
Spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Petr Turoň
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950
www.lks.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky