Ochrana zbierkových predmetov z fondov Liptovského múzea v Ružomberku

Formou plynovania prešlo dovedna viac ako 8 500 kusov zbierkových predmetov.

 

 

 

 

V dňoch 13. – 18. apríla 2017 Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu Ochrana zbierkových predmetov z fondov Liptovského múzea v Ružomberku formou plynovania odborne ošetrilo zbierkové predmety vo vybraných expozíciách a depozitároch v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Hrádku.

Dezinsekciou (chemické zničenie škodlivého lietajúceho, lezúceho a drevokazného hmyzu) prešlo dovedna viac ako 8 500 kusov zbierkových predmetov v depozitárnych a expozičných priestoroch s celkovým objemom približne 2 050 m3. Týkala sa zoologických, botanických a paleontologických zbierok, národopisných zbierok ľudového odevu, tradičných pracovných nástrojov a vybavenia domácností, a rovnako i zbierok historického nábytku a výtvarného umenia.

Projekt bol zameraný na plošné chemické ošetrenie zbierkových predmetov s cieľom záchrany kultúrneho dedičstva a jeho zachovanie pre nasledujúce generácie. Zbierkové predmety svojou historickou a výpovednou hodnotou výrazne dotvárajú informačný, edukačný a estetický potenciál príslušných historických, vlastivedných etnologických a prírodovedných expozícií a depozitárov múzea.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.

Ing. Naďa Somorová
projektová manažérka
Liptovské múzeum v Ružomberku
Tel.: +421 44 522 24 85
E-mail:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky