Pozvánka na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka

 

 

 

 

 

P o z v á n k ana zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

22. júna 2017 (štvrtok) o 11.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

Program:

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 18. apríla 2017.

3. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 na úseku školstva.
9. Rôzne.

10. Záver.

 

S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 16. júna 2017

 

 

 

Mgr. Branislav Tréger, PhD. v. r.
predseda komisie         

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky