Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 - 2020 a o plnení Akčného plánu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018 k 30.6.2017 - FK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky