V jednom kuse v našom buse

Nová selfie súťaž.

 

 

 

 

 

 

 

Pravidlá súťaže V JEDNOM KUSE V NAŠOM BUSE:

 1. Súťaž trvá od 1.2. do 29.2.2016. Selfie fotografie musia byť zaslané najneskôr 28.2.2016 do správy na Facebook stránku Žilinský samosprávny kraj
 2. Pravidlá súťaženia:
  a) Do súťaže bude zaradená selfie fotografia, na ktorej je identifikovateľné, že je fotená v alebo pri autobusoch prepravcov ARRIVA LIORBUS a SAD ŽILINA.
  b) Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci akejkoľvek školy na území Žilinského samosprávneho kraja. Do súťaže sa tiež môže zapojiť dospelá osoba, ktorá bude súťažiť o výhru pre konkrétnu triedu školy na území Žilinského samosprávneho kraja. 
  c)Každý súťažiaci je povinný spolu so selfie fotografiou uviesť jej popis (miesto, kde bola odfotená a názov triedy a školy, za ktorú súťaží) spolu s nasledujúcimi informáciami: meno a priezvisko, telefonický kontakt, email. (Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie organizátora s účastníkmi súťaže.)
  d) Hlavnou výhrou v súťaži je poskytnutie autobusu na dobu 24. hodín v rámci hraníc Slovenskej republiky.
 3. Pravidlá hlasovania: 
  Platný hlas je považovaný za označenie „like“ alebo „páči sa mi“ na konkrétnu fotografiu uverejnenú v albume súťažných fotografií – „V jednom kuse v našom buse!“ na facebook stránke Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Víťaznou sa stane tá fotografia, ktorá bude mať najviac lajkov na facebook stránke Žilinský samosprávny kraj. Autori víťazných snímok budú po skončení súťaže odmenení vecnými cenami.
 5. Zaslaním príspevku do súťaže prenecháva súťažiaci všetky autorské práva organizátorovi. Organizátor vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie samotného regiónu. Všetky zaslané príspevky môže organizátor vystaviť a použiť pri prezentácii Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Mená osôb, ktoré získali hlavnú alebo niektorú z ďalších cien, budú zverejňované na webovej stránke www.zilinskazupa.sk. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú o výsledku hodnotenia telefonicky alebo mailom vyrozumení.
 7. Príspevky, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách, nebudú do súťaže zaradené.
 8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.
 9. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).

Plagát


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky