Zverejnenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK

Na 2. polrok 2017.

 

 

 

 

 

 

V zmysle § 19e ods. 1 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2017, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na zasadnutí 3. júla 2017.

 

Žilina 16. júna 2017

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky