Bezplatná právna poradňa

Bezplatnú právnu poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva.
Právna poradňa je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom, právne rady preto neposkytujeme podnikateľom. Rovnako neposkytujeme právne rady v oblasti trestného práva a práva sociálneho zabezpečenia (napr. dôchodkové veci, sociálne dávky). Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie v trvaní cca. 30 minút. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

Termíny na rok 2016

Január  Február  Marec 
14.01.2015 11.02.2016 10.03.2016
28.01.2016 25.02.2016 24.03.2016
Apríl  Máj  Jún 
14.04.2016  12.05.2016 09.06.2016
28.04.2016 26.05.2016 23.06.2016
Júl  August  September 
 14.07.2016  11.08.2016 08.09.2016 
 28.07.2016  25.08.2016 22.09.2016 
 Október November  December 
 13.10.2016  10.11.2016 08.12.2016 
 27.10.2016  24.11.2016  

Od

08:00 hod. 

Do

15:00 hod.

Obedná prestávka:

12:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 


Vzhľadom na enormný nárast počtu záujemcov o bezplatné právne poradenstvo si dovoľujeme upozorniť, že s účinnosťou od 24. 2. 2011 bude poradenstvo poskytnuté iba tým občanom, ktorí sa vopred objednajú na konkrétny termín telefonicky alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

- telefón: 041/50 32 152, 041/50 32 105
- e-mail:

Za porozumenie ďakujeme.

Právna pomoc ombudsmana v Žiline skončila
Od roku 2006 poskytovali na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline raz mesačne právne služby právnici Kancelárie verejného ochrancu práv. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktorými na rok 2013 kancelária disponuje, nebude ombudsman pokračovať v poskytovaní právnych konzultácií v kraji, na pôde Úradu ŽSK. Občania sa môžu na verejného ochrancu práv obracať e-mailom, faxom alebo osobne v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave, na Nevädzovej ulici.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky