Granty a dotácie


 

Dôležité upozornenie:
Žilinský samosprávny kraj pripravuje v súvislosti s legislatívnymi zmenami nový systém poskytovania dotácií a preto informuje žiadateľov, aby nepodávali žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 na základe VZN ŽSK č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v platnom znení. O novom grantovom systéme budete informovaní na našej webovej stránke.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.06.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky