Žiadosť č. 49

 

  • Otázka: 

    Zdvorilo si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie nasledovnej informácie a to presný počet študentov končiacich strednú školu, učilište v nasledujúcom školskom roku iba v meste Čadca.

  • Odpoveď:

    Žilinský samosprávny kraj je v meste Čadca zriaďovateľom troch stredných škôl - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. Novembra 2579, Čadca; Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca a Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca. Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci je v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Žiline. 
    Pri spracovaní údajov o počte žiakov vychádzal odbor školstva a športu ŽSK z počtu žiakov, ktorí boli nahlásení k 15.09.2013 na základe EDUZBERU.

    Predpokladané počty žiakov končiacich štúdium v školskom roku 2014/2015 v stredných školách v meste Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:


    1. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. Novembra 2579, Čadca:

Študijné odbory:

  • kozmetička – vizážistka: 18 žiakov,
  • čašník – servírka: 8 žiakov,
  • pracovník marketingu: 16 žiakov,
  • operátor stavebnej výroby: 18 žiakov,
  • kuchár: 13 žiakov,
  • hotelová akadémia: 38 žiakov.

Učebné odbory:

  • cukrár: 9 žiakov,
  • predavač: 6 žiakov,
  • čašník – servírka: 27 žiakov,
  • kaderník: 28 žiakov.

Nadstavbové štúdium:

  • vlasová kozmetika: 10 žiakov,
  • prevádzka obchodu: 14 žiakov,
  • spoločné stravovanie: 30 žiakov.

   
    2. Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca:


Študijné odbory:

  • obchodná akadémia: 83 žiakov,
  • obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk): 29 žiakov.

     
     3. Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca:

Študijné odbory:

  • mechanik – elektrotechnik: 29 žiakov,
  • mechanik – nastavovač: 30 žiakov,
  • mechanik stavebnoinštalačných zariadení: 22 žiakov.

Učebné odbory:

  • autoopravár – elektrikár: 20 žiakov,
  • autoopravár – mechanik: 30 žiakov,
  • elektromechanik – silnoprúdová technika: 10 žiakov,
  • inštalatér: 11 žiakov,
  • strojný mechanik: 15 žiakov.

Nadstavbové štúdium (žiaci súčasného 1. ročníka):

  • dopravná prevádzka: 14 žiakov.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.07.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky