Žiadosti o informácie v roku 2016

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky