Iné regióny

Kontakty s ďalšími krajinami sa uskutočňujú väčšinou na základe prejaveného záujmu o naše ľudové tradície, umelecké diela alebo prostredníctvom kontaktov cez predstaviteľov týchto krajín na zastupiteľských úradoch na Slovensku.

Francúzsko

 - uskutočnilo sa viacero aktivít s regiónom Poitou–Charentes:

  • seminár na tému „Štrukturálne fondy z pohľadu praktickej aplikácie“
  • organizovanie výstavy umeleckých diel Oravskej galérie vo Vendée
  • polročné pôsobenie stážistky na Úrade ŽSK

Taliansko

 - Friuli-Venezia-Giulia:

  • výmena informácií týkajúcich sa folklóru a ľudového umenia (záujem talianskych folklórnych skupín zúčastniť sa Jánošíkových dní v Terchovej)
  • záujem spolupráce spolkov malých a stredných podnikateľov so Skupinou mladých podnikateľov talianskeho zväzu remeselníkov Confartigianato;
  • ponúka sa možnosť rozvinúť spoluprácu pri zriaďovaní a rozvíjaní priemyselných parkov a možnosť pre spoluprácu euroregiónu Alpe Adria s Euroregiónmi Beskydy a Tatry

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky