Malopoľské vojvodstvo

názov partnerského regiónu: Malopoľské vojvodstvo
štát: Poľsko
centrum regiónu: Krakov
zmluva: Dohoda o spolupráci, 7.11.2003
oblasti spolupráce: hospodárstvo, malé a stredné podnikanie; regionálny rozvoj a územné plánovanie; ochrana životného prostredia; poľnohospodárstvo; doprava a komunikácie; kultúra; šport; cestovný ruch; sociálna starostlivosť; odborné vzdelávanie; európska integrácia;
navrhovaná frekvencia návštev:  v rámci pracovných skupín podľa aktuálnej potreby
koordinátor: PhDr. Peter Polák, odbor informácií a zahraničných vzťahov
tel.:041-50 32 319 ; e-mail:

Základné informácie:

Rozloha: 15 144 km2
Počet obyvateľov: 3 240 900
Hustota zaľudnenia: 214 obyv. / km2
HDP (r. 2001): 16 788 zl. /1 obyv.
Nezamestnanosť (r. 2002): 13,8 %

Administratívne členenie:

Počet obcí: 182
Počet okresov: 22 z toho 3 samostatné mestá

Sídelným mestom vojvodstva je Krakov. Medzi najväčšie mestá patrí aj Tarnov a Nový Sad.

Na území vojvodstva sa nachádza 6 národných parkov (Tatranský, Gorczánski, Babiogórski, Pieniński, Ojcowski a Magurski) a 80 prírodných rezervácií sprístupnených pre návštevníkov.

Hospodárstvo:

Malopoľské vojvodstvo patrí medzi silné hospodárske regióny Poľska. Hrubý domáci produkt regiónu je 53.300 mil. zl., čo ho radí na piate miesto v rámci štátu. Z tohto hľadiska tvorí najdôležitejšiu úlohu tretí sektor so 66,4 %-ným podielom na HDP. Priemysel tvorí 23,4 %, stavebníctvo 7,8 % a najmenší podiel na HDP má primárny sektor (poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov) - okolo 2,4 %.
Priemysel: oceliarsky, elektrotechnický, energetický, chemický, výroba koksu a lepenky.

Z uzatvorenej dohody vyplýva, že strany si budú vymieňať informácie a realizovať akcie, ktoré sa týkajú oblastí spolupráce a tým podporovať ekonomický, humanitný, duchovný, kultúrny a výchovno-vzdelávací rozvoj. Budú prizývať k spolupráci všetky zainteresované úrovne regionálnej samosprávy, inštitúcie, ekonomické subjekty a spoločnosti, ktoré pôsobia na ich samosprávnom území. S cieľom realizácie tejto dohody obe strany vytvorili zmiešané Komisie pre spoluprácu, ktoré majú za úlohu riadenie, kontrolu a vyhodnocovanie akcií, ktoré vznikli zo spolupráce v rámci dohody. Členovia komisie každoročne zostavia na základe konzultácií zoznam spoločných akcií a tak zabezpečia systematickú spoluprácu.

Domovská web stránka:  www.malopolskie.pl

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia formát DOC (44 kB) formát ZIP (7,9 kB)
poľská verzia formát DOC (36,5 kB) formát ZIP (6,6 kB)

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky