Sliezske vojvodstvo

názov partnerského regiónu: Sliezske vojvodstvo
štát: Poľsko
centrum regiónu: Katovice
zmluva: Dohoda o spolupráci, 14.11.2002
oblasti spolupráce: hospodárstvo, malé a stredné podnikanie; regionálny rozvoj a územné plánovanie; ochrana životného prostredia; poľnohospodárstvo; doprava a komunikácie; kultúra; šport; turistika a rekreácie; sociálna starostlivosť; odborné vzdelávanie; európska integrácia;
navrhovaná frekvencia návštev: 2-krát ročne, v rámci pracovných skupín podľa aktuálnej potreby
koordinátor: PhDr. Peter Polák, odbor informácií a zahraničných vzťahov
tel.: 041-50 32 319 ;  e-mail:

Základné informácie

Rozloha: 12 294 km2
Počet obyvateľov: 4 830 500
Hustota zaľudnenia: 393 obyv. / km2
HDP (r. 2003): 21 206 zl. /1 obyv.
Nezamestnanosť (r. 2004): 18 %

Administratívne členenie:

Počet obcí: 182
Počet okresov: 22 z toho 3 samostatné mestá

 

 

Sídelným mestom vojvodstva sú Katovice. Medzi najväčšie mestá patrí Bielsko-Biala a Czestochowa.

Na území sa nachádza 8 národných parkov (Park Kraj Obrazowy Beskidu Sliezskiego, Beskidu Malego, Orlich Gniazd, Stawki, Cysterskie Kompozycie Krajobrazowe Rud Wielkich, Lasy nad górna Liswarta, fragment Zaleczanskiego Parku Krajobrazowego, Zywiecki Park Krajobrazowy) a 60 prírodných rezervácií. Chránené oblasti zaberajú 20,9 % územia vojvodstva.

Hospodárstvo:

Sliezske vojvodstvo je najidustrializovanejší región v Poľsku. Hospodárstvo bolo doteraz zamerané prevažne na ťažký priemysel. V súčasnosti má rozhodujúci podiel automobilový priemysel zastúpený viacerými svetoznámymi firmami ako Fiat, Opel, Isuzu, Delphi Automotive System, Lear Corporation alebo Timken Company. Na území vojvodstva sa nachádza 63 uhoľných baní, v ktorých sa vytvára 91,2 % predajnej produkcie čierneho uhlia Poľska. Nový imidž regiónu čoraz viac súvisí s rozvojom nových technológií ako s tradičnými odvetviami priemyslu.

Z uzatvorenej dohody vyplýva, že strany si budú vymieňať informácie a realizovať akcie, ktoré sa týkajú oblastí spolupráce a tým podporovať ekonomický, humanitný, duchovný, kultúrny a výchovno-vzdelávací rozvoj. Budú prizývať k spolupráci všetky zainteresované úrovne regionálnej samosprávy, inštitúcie, ekonomické subjekty a spoločnosti, ktoré pôsobia na ich samosprávnom území. S cieľom realizácie dohody obe strany vytvorili zmiešané Komisie pre spoluprácu, ktoré majú za úlohu riadenie, kontrolu a vyhodnocovanie akcií, ktoré vznikli zo spolupráce v rámci dohody. Členovia komisie každoročne zostavia na základe konzultácií zoznam spoločných akcií a tak zabezpečia systematickú spoluprácu.

Domovská web stránka:  www.silesia-region.pl

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia formát DOC (37 kB) formát ZIP (7,2 kB)
poľská verzia formát DOC (36 kB) formát ZIP (7,1 kB)

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky