Formuláre, tlačivá, žiadosti

Odbor informácií a zahraničných vzťahov

kontakt: 

kontakt:

kontakt:

ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

kontakt:

Odbor dopravy a ÚZEMNého plánovania

kontakt:

Odbor školstva a športu

kontakt:
Stav záväzkov - formulár
kontakt:

Odbor zdravotníctva

kontakt:

kontakt:

Odbor financií

kontakt:  

Žilinský samosprávny kraj pripravuje v súvislosti s legislatívnymi zmenami nový systém poskytovania dotácií a preto informuje žiadateľov, aby nepodávali žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 na základe VZN ŽSK č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v platnom znení. O novom grantovom systéme budete informovaní na našej webovej stránke.

Odbor SPrávy majetku Žsk

kontakt:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.07.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky