Základné informácie

Územie Žilinského kraja patrilo k Liptovskej, Oravskej a Turieckej stolici od stredoveku až do 1923. Západná časť kraja spolu s okresmi Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca prislúchala k Trenčianskej stolici. Žilinský kraj bol založený v roku 1949, a začlenil aj okresy Považská Bystrica a Ilava, ktoré v súčasnosti patria k Trenčianskemu kraju. Región administratívne fungoval až do svojho zrušenia v roku 1960. 

Žilinský kraj bol opätovne založený v júli 1996 prostredníctvom zákona č. 221/1996 o administratívnom a územnom členení Slovenskej republiky. 

V roku 2001 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov a zákon č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, na základe ktorého vzniklo na Slovensku osem samosprávnych krajov (vyšších územných celkov). V rámci  tohto nového územného - administratívneho systému sa územie Žilinského kraja začlenilo pod Žilinský samosprávny kraj. Prvé voľby do zastupiteľstiev vyšších územných celkov (regionálnych parlamentov) a voľby ich predsedov sa konali 1. decembra 2001.

Predsedovia Žilinského samosprávneho kraja od roku 2001:

  1. volebné obdobie (2001 – 2005): Jozef Tarčák
  2. volebné obdobie  (2006 – 2009): Juraj Blanár
  3. volebné obdobie (2009 – 2013): Juraj Blanár
  4. volebné obdobie (2013 - 2017): Juraj Blanár

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja je zložené z 57 poslancov.

Žilinský samosprávny kraj sa rozkladá v severozápadnej časti Slovenska a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Hraničí s Českou republikou a na severe s Poľskom. Má spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska - Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským. Zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina).

Základné ukazovatele ŽSK: 

  • Rozloha: 6 809 km2
  • Počet obyvateľov: 690 434 (2016)
  • Hustota osídlenia: 101,4 obyvateľov na km2
  • Sídlo kraja: Žilina
  • Regionálny HDP: 12 079 Eur na obyvateľa
  • Počet nezamestnaných: 6,92 % (2016)
  • Priemerná mesačná mzda: 918 Eur
  • Počet okresov: 11
  • Počet miest: 19
  • Počet obcí: 296

Regióny ŽSK:

Mestá a obce ŽSK:

Výsledky volieb:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky