Indikatívny harmonogram výziev v rámci Regionálneho operačného programu na rok 2012 - aktualizácia č. 2 k 31.7.2012

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP oznamuje žiadateľom o NFP v rámci Regionálneho operačného programu, že RO pre ROP na stránke www.ropka.sk uverejnil novú aktualizáciu Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2012. Aktualizáciu č. 2 Indikatívneho harmonogramu výziev si môžete stiahnuť TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky