5.1 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Dátum platnosti: 21.12.2012 do 31.03.2012
Kód výzvy: ROP-5.1-2012/01


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.11.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky