5.1 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - obnova ciest vo vybraných oblastiach najviac postihnutých povodňami

Prioritná os: 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Dátum platnosti: od 31.1.2013 do 6.5.2013
Kód výzvy: ROP-5.1-2013/01


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky