IROP v medzirezortnom pripomienkovom konaní

 

Integrovaný regionálny operačný program je od 11.4.2014 do 28.4.2014 v medzirezortnom pripomienkovom konaní a následne bude predmetom schvaľovania Vládou SR.

Keďže Integrovaný regionálny operačný program je pripravovaný v súlade s princípom „partnerstva, týmto dávame možnosť našim partnerom, ale aj verejnosti zaujať svoje stanovisko k predmetnému dokumentu. Vaše pripomienky k IROP môžete predkladať prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ich následne zašle v rámci medzirezortného pripomienkového konania na portál právnych predpisov. Pripomienky k uvedenému dokumentu môžete zasielať vo formulári uvedenom nižšie na e-mailové adresy:,  v termíne do 24.4.2014.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.05.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky