Konferencia k Integrovanému regionálnemu operačnému programu – 9. apríl 2015

 

v súvislosti so schválením Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na programové obdobie 2014-2020 Európskou komisiou organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Združením samosprávnych krajov a Združením miest a obcí Slovenska konferenciu zameranú na predstavenie Integrovaného regionálneho operačného programu.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pána Ľubomíra Jahnátka dňa 9. apríla 2015 o 9:30 hod. v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina.

Bližšie informácie o konaní a programe konferencie sú uvedené v priloženej pozvánke.
Z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu konferencie a vytvorenia vhodného prostredia pre účastníkov Vás žiadame o potvrdenie účasti formou zaslania návratky.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.03.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky